2016-06-27 14:54Nyheter

Pressinbjudan: Ordnat införande – hur blir nationella rekommendationer regionala verkligheter?

null

Under årets Almedalsvecka kommer Janssen tillsammans med Prostatacancerförbundet att arrangera ett seminarium. Vi vill gärna diskutera med ansvariga hur nationellt ordnat införande ska ge jämlik vård och hur svårt sjuka patienter ska kunna erbjudas nya behandlingsmöjligheter.

Tanken med ordnat införande är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet. Men det är just en tanke. Idag stupar nationellt ordnat införande vid region- och landstingsgränsen. Istället skapas oordnat införande då varje landsting har sin process. Det drabbar patienterna och bakbinder läkarna. Är det rimligt att patienter utöver sin svåra sjukdom, även ska behöva känna en otrygghet och ovisshet i att inte få en önskvärd behandling? Hur kan en nationell uppföljning av läkemedelsbehandling genomföras när upptaget skiljer sig mellan de olika regionerna? Hur och när ska patienterna få tillgång till nya, innovativa läkemedel?

Tid: onsdagen den 6 juli kl. 08.45-09.45
Plats: Hästgatan 2 i Visby (vid Donners)

De som medverkar är:

  • Nils Wilking, Sr Strategisk rådgivare, Skånes Universitetssjukhus
  • Calle Waller, Prostatacancerförbundet
  • Mats Eriksson (M), Regionstyrelsens ordförande, Region Halland
  • Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande, Socialutskottet
  • Carl Lundgren, utredare, Vårdanalys
  • Lina Nordquist (L), landstingsråd, Landstinget i Uppsala län

Moderator är Ellinor Persson.

För mer information kontakta:

Anna Käll, chef Public Affairs, Janssen, 08-626 50 29

Calle Waller, Prostatacancerförbundet, 070-552 73 15


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin