2021-11-29 16:21Nyheter

Podden i videoformat! avsnitt 6. Åhörare eller medverkande? Vikten av personcentrerad vård

null

Åhörare eller medverkande? Vikten av personcentrerad vård


Gäster: Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, samt Hans-Inge Persson, författare och närståenderepresentant inom hälso- och sjukvården

Lyssna och/eller titta: I din podd-app eller se videopodden på www.janssen.com/sweden/podcast...

Personcentrerad vård handlar om att se hela människan där man lyssnar till och möter personens unika behov, resurser och erfarenheter, snarare än att enbart fokusera på sjukdom och symtom. Det innebär att hälso- och sjukvården organiserar kring individen och att hen får en stärkt roll och ett större inflytande över sin behandlingsplan.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade tidigare i år den internationella rapporten ”Vården ur befolkningens perspektiv 2021”. Där framkommer att Sverige, i förhållande till andra länder, presterar svagt på flera områden som är centrala just för den personcentrerade vården. Rapporten rekommenderade bland annat att ”öka andelen fasta vårdkontakter”. Men är en fast vårdkontakt realistisk? Vilka reformer är nödvändiga och vad behövs förbättras för att skapa förutsättningar för en god personcentrerad vård i Sverige? Och hur kan egentligen patienten påverka sin hälsa, vård och behandling?

I nästa avsnitt av podden Vi forskar för livet kommer vi prata om vikten av kliniska prövningar. Hur kan vi undanröja hinder som gör att den kliniska forskningen idag får stå tillbaka i Sverige?


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin