2022-05-24 17:06Nyheter

Podd: Valspecial: Långa vårdköer kräver samverkan

null

Avsnitt: 8

Titel: Valspecial: Långa vårdköer kräver samverkan

Gäster: I samtalet deltar Anders W Jonsson från Centerpartiet och Margareta Fransson från Miljöpartiet. Anders är suppleant och Margaret är ledamot i socialutskottet.

Lyssna och/eller titta: I din podd-app eller se videopodden på https://www.janssen.com/sweden...

Inför höstens val har vi bjudit in politiker från samtliga riksdagspartier till vår podd för att samtala om viktiga frågor som rör hälso- och sjukvården. Enligt den senaste opinionsmätningen från Novus fortsätter sjukvården att vara den viktigaste valfrågan för väljarna inför riksdagsvalet 2022.

Vi står inför ett paradigmskifte inom den medicinska utvecklingen och idag botar vi sjukdomar där det tidigare inte har funnits någon hjälp att få. Med immunterapi kan vi förmå kroppens egna immunförsvar att angripa cancerceller. Precisionsmedicin syftar till att ge patienter vård och behandling som är skräddarsydd efter personens egna förutsättningar och behov. Cell- och genterapier syftar till att behandla sjukdomar genom att angripa de underliggande orsakerna till ärftliga eller genetiska sjukdomar.

För oss på Janssen är patienters möjlighet att vara delaktiga i sin egen vård och behandling, samt snabb implementering av nya och effektiva behandlingar två huvudområden. Idag är Sverige långt ifrån att vara ledande när det gäller patienters möjlighet att ta del av nya innovativa terapier.

Vad behöver göras för att förändra dagens situation? Bör Sverige, likt flera andra länder, införa en patienträttighetslag för att förbättra patienters delaktighet? Och vilken fråga tycker våra två politiker är den absolut viktigaste hälso- och sjukvårdspolitiska frågan inför valrörelsen?

I några avsnitt framöver av podden Vi forskar för livet så kommer vi köra en valspecial. I höst är det val och vilka frågor står högst på agendan inom life science? Det kommer vi diskutera med ett antal politiker framöver.Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin