2021-11-03 14:23Nyheter

Nytt avsnitt av podden Vi forskar för livet ute nu - Vad krävs för jämlik tillgång till nya avancerade behandlingar?

null

Avsnitt: 5

Titel: Vad krävs för jämlik tillgång till nya avancerade behandlingar?

Gäster: Lise-lott Eriksson, ordförande för Blodcancerförbundet, samt Örjan Norberg, chef för enheten för innovation och forskningsanslag i Region Västerbotten

Lyssna: I din podd-app eller på www.janssen.com/sweden/podcast

I förra avsnittet av Vi forskar för livet pratade vi om den nationella life science-strategins målsättning att vara en ledande nation när det gäller implementering av precisionsmedicin. Ett annat mål i strategin är att vi ska ha en jämlik tillgång till nya avancerade behandlingar. Det är en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna leva upp till målet om en vård på lika villkor för hela befolkningen. I vårt femte avsnitt fördjupade vi oss i detta ämne.

Den medicinska utvecklingen går snabbt framåt och idag finns flera avancerade och individanpassade läkemedelsterapier godkända. Det medför att allt fler patienter kan erbjudas behandling, vilket är positivt och nödvändigt. Samtidigt innebär den snabba utvecklingen stora utmaningar både för hälso- och sjukvården och samhället i stort. Så vad krävs för att nå en jämlik tillgång? Och vad betyder det för patienterna? Med oss i avsnittet hade vi Lise-lott Eriksson, ordförande för Blodcancerförbundet, och Örjan Norberg, chef för enheten för innovation och forskningsanslag i Region Västerbotten.

Det blev en spännande diskussion om patientinvolvering, om huruvida vi har tappat värdet i värdebaserad prissättning, politikernas roll samt vem som tar taktpinnen. Gå in och lyssna!

Vill du höra mer om vad Lise-lott och Örjan pratade om under vårt webbinarium ”Jämlik tillgång till nya avancerade behandlingar, till en rimlig kostnad – vad krävs för att nå dit?", som vi arrangerade den 23 september, kan du göra det här!

Nästa avsnitt av podden Vi forskar för livet kommer i slutet av november och då ska vi prata mer om patientinflytande och vikten av personcentrerad vård. I personcentrerad vård ses du som en unik människa och inte som en patient med olika symtom. Det innebär att hälso- och sjukvården organiseras kring just patienten. Men är en fast vårdkontakt realistiskt? Och hur kan patienten påverka sin hälsa, vård och behandling? Vilka reformer behövs för att skapa förutsättningar för detta?

Det ska vi diskutera tillsammans med Karin Båtelson som är ordförande i Sjukhusläkarna, den största yrkesföreningen i Läkarförbundet, samt Hans-Inge Persson som är författare och närståenderepresentant inom hälso- och sjukvården. Hans-Inge är också är engagerad i GPCC, Centrum för personcentrerad vård, i Göteborg.Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin