2013-11-22 15:25Nyheter

Nyhetsbrev: Diagnos, behandling och omvårdnad - gäller sten, sax eller påse inom psykiatrin?

null

Ett viktigt fokusområde för Janssen är psykisk ohälsa. Vi anser att det är särskilt angeläget att ställa tidig och rätt diagnos inom det här området. Människor som får diagnosen schizofreni behöver ofta hjälp att få den vård och omsorg som de behöver. Möjligheten till att leva ett normalt liv som innebär jobb, familj och kanske barn kan bara bli möjlig om det finns rätt förutsättningar. Tack vare tidig diagnos kan samhället erbjuda rätt stöd i tid.

Janssen driver denna fråga bland annat genom debatt och diskussion. Under våren och sommaren har vi varit engagerade i flera aktiviteter och i detta nyhetsbrev vill vi berätta mer. Vi har träffat Lennart Lundin som är verksamhetssamordnare vid Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt Mats Eriksson (M), ordförande vid sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Halland.


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin