2015-07-09 13:58Nyheter

Nyhetsbrev 2 2015: Samarbete om innovation, entreprenörskap och forskningssamarbete

null

Vi på Janssen har precis kommit hem från Almedalsveckan där vi arrangerade två seminarier. Det ena hade fokus på psykisk ohälsa och hur vi kan styra mot en mer värdebaserad vård där patienten behandlas som en individ och inte som en pinne i systemet. I det andra seminariet lyfte vi problematiken kring varför det är så svårt att nå ut med innovativa läkemedel inom vården. Efter sommaren kommer Vårdrapporten från Almedalen att skickas ut där du kan läsa referat från våra seminarier. Håll utkik efter den!

I maj presenterade Karolinska Institutet och Johnson & Johnson tillsammans med Janssen två viktiga och spännande samarbeten om innovation och entreprenörskap samt ett forskningssamarbete kring ”Real World Evidence”.

Läs mer om dessa samarbeten och dess betydelse för Sverige i bifogad PDF.


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin