2014-04-15 16:40Nyheter

Janssen och IHE tar fram rapport kring tillgång till cancervård i Europa

På uppdrag av Janssen har Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) undersökt och kartlagt cancervården i Europa. Det resulterade i rapporten “Access to high-quality oncology care across Europe” och presenterades den 3 april på EU-toppmötet i Bryssel om kroniska sjukdomar.

I rapporten framgår att tillgången till bra cancervård skiljer sig markant mellan EU-länderna. Förutom att visa på ojämlikheterna föreslår även rapporten olika förbättringar för att skillnaderna ska bli mindre. Bland annat förordar man ökade anslag till innovativ forskning inom cancerområdet. Rapporten fokuserar på cancervården i sin helhet, från prevention och screening till diagnostisering och behandling. Man har tittat på tarm-, lung- och prostatacancer i Sverige, Polen, Tyskland och Frankrike.


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin