2022-10-17 06:00Nyheter

Interimslösning gällande styrelsemedlemmar för de legala entiteterna i Norden inom Janssen-Cilag

 

Inom kort kommer Berkeley Vincent, nuvarande VD för Janssen-Cilag i Norden (Danmark, Finland, Norge och Sverige) att på eget intiativ lämna sin nuvarande tjänst för en ny tjänst inom den globala Janssen organisationen.

Som interimslösning för den svenska organisationen kommer Freddie Henriksson, Market Access och Governmental Affairs Lead, ta över hans ansvar som styrelseordförande och VD för Janssen-Cilag AB. Det utökade ansvaret adderas till hans nuvarande roll.

Rekryteringsprocessen för en permanent efterträdare till Berkeley Vincent har påbörjats.

Liknande lösningar har genomförts för de övriga legala entiteterna i Norden.

Vid frågor vänligen kontakta:

Erika Siljebrand Kruse
External Affairs Lead
ekruse1@its.jnj.com
 +46 8 626 22 76

Freddie Henriksson
Market Access & Governmental Affairs Lead
fhenriks@its.jnj.com
+46 73 047 62 20


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Erika Siljebrand Kruse
External Affairs Lead Sweden
Erika Siljebrand Kruse
Freddie Henriksson
Market Access & Governmental Affairs Lead
Freddie Henriksson