2014-03-04 08:10Nyheter

Fortune Magazine Names Johnson & Johnson #1 in Pharmaceuticals

Fortune Magazine Names Johnson & Johnson #1 in Pharmaceuticals

Johnson & Johnson has been ranked as the #1 company in the Pharmaceuticals category on Fortune Magazine’s 2014 list of the World’s Most Admired Companies.  

At the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, we collaborate with the world for the health of everyone in it. The last several years transforming our business – focusing on five core therapeutic areas, investing in innovation wherever it resides, seeking medical breakthroughs wherever they occur and collaborating with top minds around the world. Recently we have also invested in industry-leading initiatives, including:

Read more in our Newsroom (Johnson & Johnson): http://t.co/X7eYBdnzDJ $JNJ


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin