2014-09-25 11:00Nyheter

ESMO Sept 28th 2014 in Madrid: Presentation of the COU-AA-302 study

Charles Ryan, M.D., Professor of Clinical Medicine, Urology at the University of California, San Francisco, and lead investigator of the COU-AA-302 study, will on Sunday September 28th 11.00 – 12.30 present the following abstract at ESMO:

Final overall survival (OS) analysis of COU-AA-302, a randomized phase 3 study of abiraterone acetate (AA) in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) patients (pts) without prior chemotherapy.

Find the abstract here:

For media enquiries and interviews with Charles Ryan please contact:
Satu Glawe, +49 172 294 6264, sglawe@its.jnj.com
Johan Dahlin, +46 72 553 9230, jdahlin@its.jnj.com


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin