2023-05-31 13:00Pressemelding

Bodø har valgt IST Everyday for alle kommunens skoler og barnehager.

ist-olechristian.braathenOle-Christian Braathen, Head of Business Region Norway

Behovet for en helhetlig løsning for administrasjon og kommunikasjon i barnehage, skole og SFO var en av hovedårsakene til at Bodø kommune utlyste en anbudskonkurranse etter nytt oppvekstadministrativt system (OAS) i desember 2022. Gjennom forhandlinger og grundige evalueringer har Bodø kommune bestemt seg for å tildele kontrakten til IST og ta i bruk IST Everyday. 

I anbudsutlysningen søkte Bodø kommune etter et brukervennlig og intuitivt system som kunne håndtere administrasjon og kommunikasjon for barnehager, skoler og SFO. 

Kommunen la vekt på behovet for fleksibilitet, både med tanke på fremtidig utvikling og evner til å møte nye behov. Kravene til informasjonssikkerhet og etterlevelse av relevante lovverk var også av stor betydning. 

«Vi ser fram til å gjøre en god “onboarding” av Bodø kommune og vi er selvsagt glade for at vårt tilbud vant frem i konkurransen”, sier Ole-Christian Braathen, Head of Business Region Norway i IST.

Med alt samlet på ett sted blir hverdagen enklere for lærere, barnehageansatte og foresatte

Fra skolestart i 2023 vil elever, lærere, foresatte, ledere, øvrige ansatte og administratorer i hele Bodø kommune ta i bruk IST Everyday. IST vil jobbe for at alle brukere av systemet vil få smidigere og enklere arbeidsprosesser. I tillegg får de en enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom skole/barnehage – og hjemmet.

Elevene vil få direkte tilgang til oversikt over eget fravær, karakterer og timeplaner via mobilen

Lærere vil ha mulighet til å føre fravær, registrere karakterer, få oversikt over timeplaner og aktiviteter, samt tilgang til klasse- og gruppelister, alt på ett sted. De vil også enkelt kunne kommunisere med hjemmet - gjennom chat, oppslagstavle og håndtering av utviklingssamtaler.

Ansatte i barnehager vil få full oversikt over barns tilstedeværelse og fravær. Ferieplanlegging og informasjonsdeling, samt daglig kommunkasjon gjennom chat, er eksempler på funksjonalitet som de ansette i barnehagene får tilgang til. 

Foresatte vil på enkel måte kunne holde seg orientert om barnets hverdag, samt kommunisere med lærere og ansatte i barnehage via appen IST Home – Skole/Barnehage.

«I Bodø kommune ønsker vi et helhetlig fagsystem som omfatter både barnehage, SFO og skole. Vi ser fram til å få barnehage, SFO og skole under samme «paraply». Dette vil gi oss mulighet til å «følge» barnet fra 0-16 år i hele deres utdanningsløp i samme fagsystem. «, sier Lill Marit Grytnes, rådgiver barnehage- og skolekontoret i Bodø kommune.

Fordeler med IST Everyday inkluderer: 
 • En helhetlig løsning som samler alt på ett sted
 • Effektivisering av arbeidsprosesser
 • Enkel og sikker kommunikasjon mellom skole og hjem
Fakta om skolene/barnehagene i Bodø kommune:
 • Ca. 53 000 innbyggere 
 • Ca. 1200 ansatte i skole
 • Ca. 100 administrative ledere/ansatte i kommunale/private barnehager
 • Ca. 6000 elever fordelt på:
  • 8 barneskoler
  • 4 ungdomsskoler
  • 10 kombinertskoler
 • 50 barnehager


Om IST

I mer enn 30 år har IST levert IT-løsninger og tjenester med mål om å gjøre hverdagen enklere for alle som jobber innenfor skole og barnehage. IST har cirka 400 ansatte, hvorav cirka halvparten har bakgrunn som lærere eller skoleledere. Innenfor bedriften er det mange eksperter på kommunale prosesser, administrasjon, skole, pedagogikk og læring. IST har kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.


Kontaktpersoner

Ole-Christian Braathen
Head of Business Region Norway
Ole-Christian Braathen