2017-04-28 11:04Pressmeddelande

IST och Xllnc i nytt samarbete för bättre stöd och ökad digitalisering till skolan

null

De två Växjö-baserade företagen IST och Xllnc etablerar nu ett samarbete med syfte att effektivisera det pedagogiska arbetet och skapa bättre förutsättningar för lärande. Med ”IST e-veryday” har bolagen skapat en helhetslösning för det digitala lärandet.

En viktig grund i det gemensamma erbjudandet mot skolorna är att analysera den digitala mognadsgraden. En sådan förstudie ger en tydlig utgångspunkt och hjälper skolan att göra rätt investeringar vid rätt tillfälle. Tillsammans kommer alltså IST och Xllnc att hjälpa skolorna att använda sina resurser på bästa sätt, med störst nytta för lärare och elever.

Skolan i Sverige befinner sig i en intensiv digitaliseringsprocess och IST e-veryday är ett helhetserbjudande som innehåller allt ifrån metodik för att analysera den digitala mognadsgraden, marknadens modernaste skolsystem och applikationer till hårdvara som tjänst med förenklade processer för inköp, logistik, drift, underhåll och återtag. Att förenkla inköpsprocessen och förbättra och effektivisera drift och underhåll kommer också att underlätta skolans digitaliseringsutveckling.

Tommy Eklund, vd på IST understryker dock att lösningen inte är så enkel som att få ut mer hårdvara.

- Lärandet ökar inte per automatik med fler datorer i skolan. Vi måste fokusera på helheten och se till varje elevs unika behov. Vilken kombination av hårdvara och innehåll behöver just den här individen? Xllnc och IST kan tillsammans erbjuda ett värde till skolorna som ingen annan klarar av, menar Tommy Eklund, vd på IST.

Även Xllnc ser stora fördelar och möjligheter med samarbetet – och stora vinster för den svenska skolan.

- IST har en fantastiskt gedigen erfarenhet och kunskap av den svenska skolan och vi ser fram emot att gemensamt hjälpa våra kunder på den digitala resan. Vi bedömer att kunderna kommer uppskatta tjänster där de pedagogiska verktygen samspelar bättre med hårdvaran i tydliga helhetstjänster och IST och Xllnc har tillsammans den unika möjligheten att åstadkomma just det. I förlängningen handlar det naturligtvis om att hjälpa våra elever att stå väl rustade i en allt tuffare konkurrens, förklarar Gunnar Fransson, vd på Xllnc.


Om IST

IST har i mer än 30 år levererat IT-lösningar och tjänster med målet att göra vardagen enklare för alla som arbetar inom skolan. IST har cirka 400 anställda, varav ungefär hälften har en bakgrund som lärare eller skolledare. Inom företaget finns många experter på kommunala processer, förvaltning, skola, pedagogik och lärande. Man har kontor i Sverige, Norge och Danmark.


Kontaktpersoner

Björn Sundeby
Founder and Chairman of the Board
Björn Sundeby
Mikael Wahlberg
Vice VD, IST Group AB
Mikael Wahlberg
Presskontakt
HR-avdelningen
HR