2021-08-23 14:31Pressmeddelande

IST blickar framåt efter ett starkt år

null

Tack vare ett tätt samarbete mellan IST:s styrelseordförande och koncernledning går IST mot ett starkt år 2021. Med en förstärkt svensk organisation satsar IST på framtiden.

Styrelseordförande Björn Sundeby har, tillsammans med Chief Growth Officer Mikael Wahlberg och Chief Product Officer Torbjörn Karlsson, arbetat tätt tillsammans under 2020 och 2021 för att leda IST-koncernen in i framtiden. Ett samarbete som har gett goda resultat.

- Det nära samarbetet med koncernledningen har varit fantastiskt fint. Trots restriktioner och distansarbete har alla på företaget under de senaste två åren lyckats skapa och behålla nära relationer. Det är inspirerande att se de många goda pågående samarbetena mellan affärsregioner, avdelningar och enskilda medarbetare, säger Björn Sundeby.

Förstärker den svenska organisationen

För att förstärka det svenska bolaget kommer Daniel Husberg, tidigare VD för PacsOn Helmer Nilsson AB i Växjö, från och med den 1 september att tillträda som ny VD för IST Sverige AB. Daniel har djup kunskap och erfarenhet inom försäljning och upphandlingar, och han har tidigare haft flera ledande positioner.

- IST ligger i tillväxt och det vill jag fortsätta driva. Jag vet också att IST har mycket spännande på gång som ligger under utveckling i detta nu och det tåget ser jag fram emot att vara med på, säger Daniel Husberg.

Nuvarande VD för IST Sverige, Hilde Benno Vaage, kommer att göra en ingående överlämning till Daniel i hans nya roll. Hilde går därefter över till att bli VD för det norska bolaget på heltid för att med sin kunskap vidareutveckla marknaden.

- Hilde har gjort ett fantastiskt arbete, och kommer framöver fokusera helt på att leda Norge. Därför är vi mycket glada över att få välkomna Daniel till den svenska organisationen! Den erfarenhet han kan tillföra kommer att vara värdefull för oss framöver. Vi har ambitiösa mål för de kommande åren, där nya affärsmöjligheter och merförsäljning kommer att vara avgörande för vår framtida framgång, säger Mikael Wahlberg, Chief Growth Officer.

Om IST

Över 5 miljoner användare. 400 medarbetare och 9 kontor. IST är Sveriges ledande edtechföretag! I över 35 år har vi gjort vardagen enklare för elever, föräldrar, lärare och skolledare. Hälften som jobbar på företaget har en bakgrund som lärare eller skolledare, vilket gör att vi förstår verksamheten.

För mer information

Björn Sundeby, Founder and Chairman of the Board, Bjorn.Sundeby@ist.com, +41 79 302 66 68

Mikael Wahlberg, Chief Growth Officer, Mikael.Wahlberg@ist.com, +46 70 985 02 72


Om IST

IST har i mer än 30 år levererat IT-lösningar och tjänster med målet att göra vardagen enklare för alla som arbetar inom skolan. IST har cirka 400 anställda, varav ungefär hälften har en bakgrund som lärare eller skolledare. Inom företaget finns många experter på kommunala processer, förvaltning, skola, pedagogik och lärande. Man har kontor i Sverige, Norge och Danmark.


Kontaktpersoner

Björn Sundeby
Founder and Chairman of the Board
Björn Sundeby
Mikael Wahlberg
Vice VD, IST Group AB
Mikael Wahlberg
Presskontakt
HR-avdelningen
HR