2021-11-19 09:24Pressemeddelelse

Ikano Bolig går ind i udlejning af boliger

Ikano Bolig udvider sin forretning ved at begynde at opbygge en portefølje af udlej-ningsboliger. Strategien er en del af Ikano Boligs værksforretning i Danmark. Med en portefølje af udlejningsboliger vil Ikano Bolig styrke sin position og etablere sig selv som en endnu stærkere aktør på det danske boligmarked. Meldingen kommer kort tid efter, at Ikano Bolig har opkøbt Bonavas portefølje på det danske marked samt inve-sterer i et 40.000 kvm. stort boligprojekt i Ballerup. 

Ikano Bolig går ind i boligudlejning og udvider i første omgang forretningen med omkring 220 udlejningsboliger i Københavnsområdet. Med udvidelsen vil Ikano Bolig styrke sin position i boligmarkedet yderligere og skabe en langsigtet og bæredygtig forretnings-model for virksomheden, der har været på det danske marked siden 2017.  

Ikano Boligs første udlejningsboliger er etageboliger i Hillerød og rækkehuse i Greve, hvor Ikano Bolig i forvejen er i gang med at udvikle større boligområder til gavn for mange mennesker. Med investeringen i udlejningsmarkedet håber Ikano Bolig at sende et signal om, at man sagtens kan kombinere langsigtede vækstinteresser med menne-skelige værdier. Lejeboligerne skal sikre en naturlig organisk tilvækst til området, der ifølge administrerende direktør for Ikano Bolig, René Brandt, er helt essentiel: 

”Med en blanding af ejer- og udlejningsboliger på gode beliggenheder i Københavnsom-rådet, glæder vi os over at kunne tilbyde hjem til mennesker i alle livets faser. Udlejnings-boligerne vil sikre en naturlig tilvækst til vores boligområder, og det skal være med til at skabe grundlag for og sikre Ikano Boligs langsigtede interesser på det danske boligmar-ked,” lyder det René Brandt fra Ikano Bolig.  

Boliger til de mange

Ikano Bolig arbejder for, at det skal blive økonomisk muligt for endnu flere danskere at flytte ind i attraktive boligområder, der byder på boliger i god kvalitet og trygge nabofæl-lesskaber. Udlejningsdelen giver ikke alene mulighed for at udvikle, stabilisere og skabe en robust forretning, men også at inkludere flere segmenter i porteføljen til glæde for de mange, og det er vigtigt, mener René Brandt.   

”Boligområder med mangfoldige boligformer er med til at bygge bro mellem forskellige mennesker og udvikler lokalsamfundet. Ved at nedbryde barrierer mellem naboer, ejere og lejere opnår vi i Ikano Bolig vores mission om at tilbyde boliger til de mange men-nesker, uanset om de lejer eller ejer.” 

Samme forhold for ejere og lejere

Selvom Ikano Boligs langsigtede strategi indebærer forskellige boligformer, vil beboerne ikke mærke forskel i deres daglige liv. Det er en styrke at have både udlejnings- og ejer-boliger på samme område, og de forskellige boligformer skal supplere hinanden som ligeværdige aktører i lokalområdet. Det drejer sig bl.a. om bydelsforeningen og fælles-huskonceptet Nærvær, som finansieres af Ikano Bolig, men stiftes i samspil med beboer-ne og skal medvirke til opblomstring af det gode naboskab mellem udlejnings- og ejerboliger.  

Ifølge René Brandt er det helt essentielt at gøre en indsats, hvis man skal fremtidssikre et boligområde:  

”Vi ønsker at skabe de optimale rammer for det gode naboskab, med alt hvad det inde-bærer af lighed, tryghed og fællesskab. I alle vores boligområder investerer vi i opførel-sen af et bydelshus, der skal drives af beboerne i områdetUanset om man er ejer, lejer eller bare bor i nærheden af et af vores boligområder, er man velkommen til at blive en del af fællesskabet og bydelsforeningen Nærvær.”  

Ikano Boligs nye udlejningsboliger fordeler sig på 135 et- og toplans rækkehuse i Tvær-højgård i Greve, samt 84 etageboliger i Cirkelbuen i Hillerød. 

Udmeldingen om at Ikano Bolig går ind på udlejningsmarkedet, kommer kort tid efter, at virksomheden meldte ud, at man har købt Bonavas portefølje på det danske marked samt, at Ikano Bolig investerer i et 40.000 kvm stort boligprojekt på et stort industriom-råde i Ballerup. 


Om Ikano Bolig

Ikano Bolig har udviklet og bygget boliger i Danmark siden 2017 og er en del af Ikano Group. Ikano Group består af en række virksomheder inden for forskellige forretningsområder som bank, bolig, produktion, forsikring m.m. Ikano Group blev grundlagt i 1988 og ejes af Kamprad-familien. Ikano Boligs mission er at forenkle de mange menneskers liv ved at udvikle funktionelle og kubiksmarte boliger og boligområder, der inviterer til det gode liv og naboskab. Læs mere på Ikanobolig.dk


Kontaktpersoner

Magdalena Misiak
Kommunikations- og marketingchef
Magdalena Misiak