2013-10-10 21:29Pressmeddelande

Identx - årets marknadsförare

null

På dagens Tendensdag, som arrangeras av Sveriges Marknadsförbund, utsågs Tekniska verken och Motala Kommun tillsammans med byråerna Gnistra Kommunikation (numera Identx kommunikation) och Linkin, till Årets Marknadsförare med kommunikationskampanjen Gröna Påsen.

Kampanjen Gröna Påsen som inleddes i början på 2012 gick ut på att få invånarna i Linköping, Motala och Vadstena att börja sortera sina matrester. Kampanjen överträffade samtliga högt uppsatta mål och idag, cirka ett och ett halvt år efter införandet av Gröna Påsen, sorteras cirka 70 procent av allt matavfall, vilket är högt över det nationella miljömålet som ligger på 50 procent.

Motiveringen löd: För en kampanj med såväl mål, strategi, genomförande och uppföljning kännetecknas av ett professionellt förhållningssätt vill vi ge Tekniska verken AB och Motala Kommun med samarbetspartners utmärkelsen som Årets Marknadsförare.

– Vi är väldigt stolta över utmärkelsen. Framförallt är den ett bevis på kommunikation när den fungerar som bäst kan göra faktisk nytta. Med tydlig strategi, hög kreativitet och proffsigt hantverk har byråerna lyckats hela vägen. Förhoppningsvis kan utmärkelsen även bidra till att öka uppmärksamheten kring sortering av matrester på nationell nivå, säger Eva Ankarberg, marknadskommunikationschef på Tekniska verken.

Tack till alla miljöhjältar!Kampanjen genomfördes i många olika kanaler där stor vikt lades vid ambassadörsaktiviteter som handlade om att engagera sopbilschaufförer, återvinningscentraler och skolor. Även PR, sociala medier, printannonsering, utomhusreklam och tv-reklam ingick i mediemixen.

– Att ändra människors beteende i vardagen är bland det svåraste som finns och det har vi lyckats med i den här kampanjen. Jag vill passa på att tacka alla Linköpings- Motala- och Vadstenabor som har tagit till sig Gröna Påsen och sorterar sina matrester som tack vare det kan omvandlas till biogas och biogödsel. Genom en enkel vardagsinsats gör de verklig skillnad för miljö och klimat, avslutar Eva Ankarberg. 

Gröna Påsen-kampanjen är även nominerad i den nationella reklamtävlingen 100-wattaren.

Byrå och arbetsgrupp:
Kommunikationsbyrå: Gnistra Kommunikation (numera Identx AB)
Pia Carlgren, kundansvarig projektledare
Anna Albinsson, idé och copy
Joel Jönsson, projektkoordinator och medieplanering

Produktionsbyrå: Linkin
Patrik Griph, projektledare produktion
Julia Modén-Treichl, Grafisk formgivare
Ulf Textorius, Motion designer/3D

Uppdragsgivare:
Linda Genander, kommunikationsansvarig för projektet på Tekniska verken
Jens Lövgren, kommunikationsansvarig för projektet i Motala/Vadstena


Identx grundades 2005 i Linköping och där finns också huvudkontoret.Sedan 2009 har vi ett kontor i Stockholm och från hösten 2013 även i Jönköping. Företaget ägs och drivs av seniorkonsulterna Karin Ljungmark-Malmström, som också är Identx VD, och Pär Bergkvist. Våren 2013 förvärvade Identx Gnistra Kommunikation vilket gör att Identx nu har 9 anställda konsulter, alla med bakgrund inom media och kommunikation, PR eller företagsekonomi.


Om Identx Kommunikation

Specialister inom varumärke och PR Vi hjälper dig med skarp analys, kreativa idéer, strategi och effektiv kommunikation som skapar resultat och bygger ett starkare varumärke.