2022-05-25 11:45Pressmeddelanden

Utställning om fotoscenen i Göteborg 1985-95

Lotta Antonsson 
Take it as a Man #5 1990Lotta Antonsson Take it as a Man #5 1990

Mörkrum / Svartklubb: Göteborgs fotoscen 1985-95

4.6 – 18.9. 2022

Sommarens utställning på Hasselblad Center visar fotoscenen i Göteborg under en tioårsperiod då fotografiet gick igenom stora förändringar.  

Välkommen till pressvisning av utställningen Mörkrum /Svartklubb torsdag den 2:a juni kl 10.00 i Hasselblad Center. 
Meddela ditt deltagande till Jenny Blixt: jb@hasselbladfoundation.se senast 29:e maj. 

Under perioden 1985–1995 genomgick fotografiet i Sverige stora förändringar. Det var postmodernismens era, när ett konceptuellt förhållningssätt på allvar etablerades, när kvinnliga konstnärer och fotografer verkligen tog plats och när foto- och konstvärlden på riktigt började förenas. Det var en tid av motstånd – både från en ny skara fotografer och konstnärer men även från gamla bastioner som såg sina maktpositioner hotade. Det var också en tid när delar av konst- och reklamvärlden för en stund krokade arm, vilket förmodligen också gynnade fotografiets etablering inom konstvärlden.

Fokus på Göteborg

Med fokus på Göteborgs roll i dessa förändringar speglar utställningen Mörkrum / Svartklubb några av fotografiets många plattformar, hur mediet blandades med performance, video, text, formgivning och musik, och hur fotoscenen förmedlade både mörker och glittrande ljus.

I Göteborg har det utominstitutionella konstlivet ofta stått för vitaliteten och under den här perioden var det på svartklubbar som konstnärerna umgicks. Skillnaden på utställningslokal och festlokal var flytande. Här blandades konstformerna i miljöer som fungerade som experimentella frizoner – både konstnärliga och personliga. Allt detta är lätt att romantisera över men mörker skapar också utrymme för förtryck och övergrepp – teman som ofta återkommer i det iscensatta fotografiet från perioden.

Men utställningen skildrar även andra delar av Göteborgs fotografiska scen – inte minst Högskolan för fotografi och film, som med Tuija Lindström som professor från 1991 kom att bli en avgörande plats för utvecklingen av svenskt fotografi i en allt mer konstnärlig och teoretisk riktning.

De konstnärer och fotografer som presenteras i utställningen har haft olika kopplingar till Göteborg. Vissa har varit verksamma här under hela sin karriär, andra satte sin prägel genom att medverka i viktiga utställningar, medan andra studerade fotografi på Högskolan för Fotografi eller undervisade på skolan i omgångar. Ytterligare andra utbildade sig i Stockholm eller utomlands under perioden men förblev ändå en del av Göteborgs fotoscen och fortsatte sedan att sätta sin prägel på den, ända fram till idag.

 

Man kan säga att utställningen Mörkrum/svartklubb ringas in av de båda konstnärskollegorna och vännerna Annika Elisabeth von Hausswolff och Lotta Antonsson. Båda började sina fotokarriärer i Göteborg på 80-talet i kretsen kring Radium 226.05 berättar Andréas Hagström, en av curatorerna för utställningen. 

 

Mörkrum / Svartklubb är ett försök att ringa in något flyktigt och stökigt, och en konstscen som i många delar är dåligt dokumenterad. Materialet är på intet sätt heltäckande och baseras huvudsakligen på Hasselbladstiftelsens samling med kompletterande inlån från museer och fotografer.

 

Utställningen omfattar fotografier och videoverk av:

Lotta Antonsson, Tom Benson, Dawid, Monica Englund, Dan Fröberg, Marléne Hamström, Annika Elisabeth von Hausswolff, Maria Hedlund, Benny Hellberg, Axel Karlsson Rixon, Anders Kristensson, Pelle Kronestedt, Maria Lindberg, Lasse Lindkvist, Tuija Lindström, Ulf Lundin, Martin Norberg, Ingrid Orfali, Cecilia Parsberg, Björn Rantil, Ann-Sofi Sidén och Lars Wallsten. Utöver dessa presenteras även tryckt material som affischer, böcker och småtryck, där ytterligare fotografer och konstnärer förekommer.

Curatorer
Andréas Hagström och Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen  

 


Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.

Kontaktperson

Jenny Blixt
Kommunikatör
Jenny Blixt