2022-04-14 05:45Pressmeddelanden

Årets fotostipendiater utsedda

Från projektet SCRIM © Ida NissenFrån projektet SCRIM © Ida Nissen

Fotobokstipendierna och naturfotostipendiet 2022 

Ida Nissen, Fredrik Åkum och Ditte Haarløv Johnsen är årets fotobokstipendiater och Sara Linderoth får årets naturfotostipendium. 

Med fotobokstipendierna vill vi stödja utgivningen och bidra till att utveckla fotoboksgenren i Norden. Ändamålet med naturfotostipendiet är att med Victor Hasselblads naturintresse i åtanke, stödja och uppmuntra fotografiska undersökningar av natur, landskap och miljö. 


Naturfotostipendiet 2022 

Sara Linderoth med projektet Spår, spåra

I projektet Spår, spåra kommer Sara Linderoth utforska hur effekterna av Tjernobylolyckan i april 1986 fortfarande påverkar stora delar av Uppsala län, Gävleborg, Västmanland, Västernorrland och Västerbotten.

Ur projektet Spår, spåra © Sara Linderoth

Ur projektet Spår, spåra © Sara Linderoth


Sara Linderoth utforskar Tjernobylolyckan på olika sätt: med dokumenterande bilder från platser där vildsvin med höga halter cesium skjutits, med egna autoradiografier med växter, svampar och jordprov och med arkivmaterial.

Juryn som valt årets naturfotostipendium har bestått av:

Tyrone Martinsson, professor vid Film, foto, litterär gestaltning vid HDK-Valand – Göteborgs Universitet
Cecilia Sandblom, fotograf och konservator, Hasselbladstiftelsen
Louise Wolthers, forskare och curator, Hasselbladstiftelsen
Stefan Jensen, curator, Hasselbladstiftelsen


Fotobokstipendierna

Stipendiet på 50 000 kr tilldelas Ida Nissen med bokprojektet SCRIM

Boken SCRIM består av stramt redigerade fotogram och montage som är mångfacetterade, färgrika och fulla av referenser. Bildmaterialet är en vidare, självständig bearbetning av projektet Compile Your Inventory – en serie unika fotocollage baserade på en samling av personliga och kulturhistoriska fragment, figurer och symboler med spår från Ida Nissens sydkoreanska bakgrund, där exempelvis bokens typsnitt har referenser till landets alfabet.

Från projektet SCRIM © Ida Nissen

Ur boken SCRIM © Ida Nissen

 

Fredrik Åkum tilldelas stipendiet på 30 000 kr för boken Two Suns

Two Suns är ett tidsbegränsat bokprojekt där Fredrik Åkum under två år arbetat växelvis med det analoga fotografiet och teckningar i en undersökande process. Fredrik Åkum arbetar främst med måleri, fotografi och skulptur där frågor kring upprepning, reproduktion, kopia och bootlegs är återkommande. Åkum har också en lång historia av självpublicering – tidigare i form av handgjorda zines och sedan 2021 i bokformat, där han undersöker dessa format som alternativa utställningsrum. 

Ur projktet Two Suns © Fredrik Åkum

Ur projectet Two Suns © Fredrik Åkum

Two Suns är bokformatet  det slutgiltiga verket, och fotografierna och teckningarnas huvudsakliga utställningsplats.

 

Ditte Haarløv Johnsen tilldelas stipendiet på 20 000 kr för boken Maputo Diary
 
Maputo Diary spänner över de senaste två decennierna och berör frågor om hemvist, familj och gemenskap. Projektet tar utgångspunkt i Haarløv Johnsens fotografier från de två städer som hon växte upp i – Maputo och Köpenhamn. Genom att väva samman dokumentära bilder med ett konstnärligt undersökande framträder en bild av en komplex relation mellan plats och kultur och betydelsen av att höra hemma.

Ur projektet Maputo Diary © Ditte Haarløv Johnsen

Ur projektet Maputo Diary © Ditte Haarløv Jensen

Haarløv Johnsen dokumenterar sin mor och  biologiska syster lika omsorgsfullt som hon fotograferar the Sisters, en grupp med unga  homosexuella män i Maputo.

Publikationen ska bli en kombination mellan Haarløv Johnsens fotografier och  dagboksanteckningar samt en text rörande ”third culture kids” av Rui Assubuji, konstnär och  forskare inom visuell kultur i Sydafrika.  

 


Villa Martinson-stipendiet 2022

Hasselbladstiftelsen delar ut ett skrivarstipendium för naturvetare till Villa Martinson i Jonsered.

Jerker Vinterstare avlade sin doktorsexamen i evolutionsbiologi vid Lunds universitet i mars 2021 och är idag anställd som forskare vid SLU Aqua (Sveriges Lantbruksuniversitet).

image002 Ett av Jerkers stora intressen är evolutionsbiologi och tanken är att sammanställa opublicerad data från hans tid som doktorand. I korthet handlar denna forskning om hur vissa bytesdjur utvecklat en förmåga att under individens livstid kunna reglera uttrycket av olika försvarskaraktärer för att skydda sig mot rovdjursangrepp.

Vistelsen i villa Martinsson kommer bli ett skönt miljöombyte från hemmakontoret där den omgivande naturen kommer fungera som en garanterad inspirationskälla menar Jerker.


Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.

Kontaktperson

Jenny Blixt
Kommunikatör
Jenny Blixt