2021-06-21 12:27Pressmeddelande

17 fågelholkar om Globala målen i Hågelbyparken

En röd fågelholk sitter på ett träd, i bakgrunden går en mamma och barn.En av Hågelbyparkens 17 nya fågelholkar – det finns en för varje globalt mål.

I Hågelbyparken finns 17 nya fågelholkar – ett för varje globalt mål. Parkens besökare kan nu lära sig mer om Globala målen och att leva på ett hållbart sätt.

– Dessa 17 fågelholkar har ett viktigt budskap och det hoppas vi kunna förmedla till våra besökare, säger Cina Staron, platschef i Hågelbyparken.

Hågelbyparken utvecklas löpande och en viktig del av arbetet är att tänka hållbarhet i så många situationer som möjligt. Det pågår bland annat en omställning till fler perenna blommor och växter i parken. Perenner stärker den biologiska mångfalden och skapar boplatser för exempelvis insekter och smådjur. Förhoppningen med fågelholkarna är att fler fågelfamiljer flyttar hit och bidrar till ännu mer biologisk mångfald.

– Hågelbyparken är en folkpark för alla, öppen varje dag året runt. Med våra nya globala målen-fågelholkar hoppas vi kunna locka hit familjer av alla de slag – både barnfamiljer och fågelfamiljer, säger Cina Staron.

Varje fågelholk är dekorerad enligt ett globalt mål och intill finns en informationsskylt där besökarna kan lära sig mer. Informationen är framtagen för att vara tillgänglig utifrån språk och är även anpassad för barn.

– De nya holkarna är ett härligt tillskott för våra bevingade invånare. Enrummarna med sina snygga fasader, viktiga budskap och naturnära läge visar att vi alla kan bidra till en hållbar framtid för alla – och vi gör det bäst när vi jobbar tillsammans, säger Chris Österlund vd för Botkyrkabyggen, med glimten i ögat. Botkyrkabyggen är kommunens största fastighetsägare som knutit sin verksamhet till FN:s Agenda 2030.

Fågelholkarna är skapade av Daglig Verksamhet på Företag, Hågelbygruppen.  Informationen och de aktiviteter som finns till vissa fågelholkar är framtagna i nära samarbete med flera av aktörerna i parken – Hågelby 4H-gård, Järnåldersbyn Hogslaby och Daglig Verksamhet på Företag, Hågelbygruppen.

De 17 fågelholkarna med tillhörande informationsskyltar och aktiviteter finns i Hågelbyparken från mitten av juni 2021.

Läs mer på hagelby.se


Om Hågelbyparken

Hågelbyparken är en levande folkpark och en mötesplats för människors välbefinnande samt för det goda och öppna samhället. Här arrangeras både stora och små evenemang och arrangemang året runt. Valborgsmässoafton firas med eld på vattnet, på midsommar dansar vi runt stången och här firas också flera internationella högtider. Under sommaren bjuder Sveriges bästa dansband upp till dans på Stockholms största utomhusdansbana under segeldukstak. Hågelbyparken är en arena för föreningar och andra att arrangera evenemang och fester. I Hågelbyparken bedrivs också samhällsnyttiga verksamheter som en 4H-gård och Daglig verksamhet. Fastigheterna och marken ägs av Botkyrka kommun. Hågelbyparken sköter om fastigheterna och parken. Verksamheten i parken omfattar konferens, mat och dryck, kultur- och nöjesarrangemang och uthyrning. Hågelbyparken ingår i Upplev Botkyrka AB, ett av Botkyrka Kommun helägt bolag. Varje år besöks Hågelbyparken av ca 200.000 gäster. Hågelbyparken har 13 stycken anställda, 54% män och 46% kvinnor. Bolaget har en styrelse bestående av 7 ledamöter inkl. ordförande, vice ordförande och 7 suppleanter, vilka utses av Botkyrka kommunfullmäktige.