2021-06-17 07:05Pressmeddelande

Sverige som kärnvapennation i realistisk technothriller

De tolv majestäterna är en fiktiv men realistisk thriller där kraftiga högervindar blåser över hela Europa och Sverige har blivit en kärnvapennation. Boken bygger på konspirationsteorier som det finns ett korn av sanning i. De tolv majestäterna är en fristående uppföljare till succén Den trettonde bomben.

— I De tolv majestäterna vill jag belysa en del aspekter av samtiden. De senaste decennierna har vi sett ett samhälle där stater, företag och organisationer har fått en aldrig förut skådad möjlighet att i detalj övervaka enskilda medborgare. Tänk om vi bygger upp ett samhälle med mängder av övervakning och att vi stiftar lagar som tillåter intrång i människors privatliv? Det öppna, demokratiska samhället vi lever i idag är ingenting vi ska ta för givet. I en framtid kan det ersättas av någonting annat, och om vi bygger upp ett övervakningssamhälle nu så krattar vi manegen för dem som inte vill ha någon demokrati om de skulle ta makten, säger Mats Svensson.

I boken har det gått fyra år sedan det avslöjades att Sverige i hemlighet länge varit en kärnvapenstat. I hela Europa blåser det kraftiga högervindar och i spåren av pandemin har det högljudda och populistiska partiet “Sveriges väl” tagit plats i riksdagen och tvingat fram ett allt mer auktoritärt samhälle. På Snogeholms slott i Skåne ska det hållas ett toppmöte mellan Europas tre kärnvapennationer: Storbritannien, Frankrike - och numera alltså även Sverige. Enorma krafter sätts i gungning när den mystiska sammanslutningen De tolv majestäterna vänder sig till den ökände legosoldaten Cornelis van Owen för att sabotera mötet. Det blir upp till poliserna Alina och Omar samt korpral Elinor Minsler vid P 7 på Revingehed att försöka avslöja och avstyra sabotaget. Men vilka är egentligen De tolv majestäterna? Och framför allt: Hur långt är de beredda att gå?

De tolv majestäterna utspelar sig några få år in i framtiden. All ny teknologi som karaktärerna har tillgång till bygger på vad som är möjligt att göra och konstruera redan nu, som till exempel virussensorer och elektroniska säkringsspärrar. Även att liknande politiska vindar som förekommer i boken också sker i verkligheten bidrar till realismen.

“I den officiella historieskrivningen var kärnvapendetonationen på krigsflygbasen Kackerlackan fortfarande en olycka, och så skulle det förbli. Man hade av förklarliga skäl velat tysta ner vad som egentligen hade hänt. Till och med ryssarna hade varit oerhört samarbetsvilliga på just den punkten. De ville inte heller att sanningen skulle komma fram, eftersom det skulle innebära att deras skuld i det hela då blottlades.”
– ur boken

Mats Svensson är född 1973 och utbildad civilingenjör. Han bor på landet utanför Sjöbo i Skåne tillsammans med sin fru och fick ett rejält genombrott med debuten Den trettonde bomben.

 

"Rafflande action och unik story, jag önskar att jag kommit på den själv."
Lars Wilderäng om Den trettonde bomben. 

 

Boken släpps den 17 juni 2021. 


Om Gul PR

Gul PR arbetar med stora och små bokförlag, artister, turnéer, filmer, samt företag och profiler.


Kontaktpersoner

Emma Ahreborg
Presskontakt
Emma Ahreborg