2022-02-14 08:00Pressmeddelande

Svensk bortglömd konstnärinna porträtteras i ny bok

Konstnären Anna Petrus (1886-1949) fick sitt genombrott i samband med den baltiska utställningen 1914, kritikerrosades på 1910- och 1920-talets konstscen, men föll därefter i glömska. Marie Rehnberg har nu skrivit en uppdaterad utgåva av boken Anna Petrus: Skulptör, industri­konstnär och pionjär.

— Min forskning om Anna Petrus går långt tillbaka. Någon gång på våren 1996 såg jag ett föremål i gjutjärn som gjorde stort intryck. Det visades på ett galleri i Paris, där jag då bodde, och representerade en period som jag ditintills trodde att jag kände ganska väl till, nämligen svenskt 1920-tal, och var tillskriven Anna Petrus. Men vem var hon?, säger Marie Rehnberg.

I boken Anna Petrus: Skulptör, industri­konstnär och pionjär får läsaren stif­ta bekant­skap med ett viktigt och särpräglat konstnärskap. Marie Rehnberg ger också en engagerande skildring av de besvärliga villkoren för en kvinnlig konstnär under 1900-talets början. Anna Petrus gärningar som enskild konsthantverkare porträtteras, liksom hennes samarbete med Firma Svenskt Tenn, Näfveqvarns bruk och arkitekter som Uno Åhrén och Carl Bergsten.

Första boken om Anna Petrus kom 2009, tanken var att den här boken skulle bli en nyutgåva. Men nya upptäckter om Anna Petrus gjorde att det istället blev en ny bok. Boken är skriven på både svenska och engelska och den släpps i samband med att Nationalmuseums utställning Swedish Grace har premiär den 24 februari.

"För att förena konsten med industrin samlades nu starka krafter. Konstnären och industrimannen skulle enas i skapandet av nya ekonomiska och kulturella värden. Konstens handelsvärde skulle prövas. Man talade om nyttokonst. Som industrikonstnär avvek Petrus från början. I stället för att välja inriktningar som formgivning av möbler, glas och keramik eller av den typiskt kvinnliga textilen, gav hon sig in på traditionellt manliga domäner som formgivning av tenn och i synnerhet gjutjärn."

— ur boken.

Marie Rehnberg är konsthistoriker och författare, inriktad på 1900-talets konst och konstindustri i Sverige. Hon forskar, föreläser och undervisar för uppdragsgivare som auktionshus, högskolor och museer. Marie Rehnberg har bland annat givit ut böckerna Höganäs Keramik AB, om ett företags historia och produktutveckling, och Margaretakyrkan, om arkitekturen och konsten i Svenska Margaretakyrkan i Oslo. Anna Petrus: Skulptör, industrikonstnär och pionjär är hennes andra bok om Anna Petrus. Hon kommer från Lund och bor numera i Malmö.

 

Boken utkommer den 21 februari. 


Om Gul PR

Gul PR arbetar med stora och små bokförlag, artister, turnéer, filmer, samt företag och profiler.


Kontaktpersoner

Rebecca Andersson
Presskontakt
Rebecca Andersson