2018-11-27 10:56Pressmeddelande

Regeringskrisen löst - AI-regeringen har skrivit regeringsförklaring

”Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter,Herr talman, Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Med utvidgningen av EU kan vi skapa en särskilt behandlingen av resurser förstärkt samhälle. Sverige skall konkurreras för att fler av de skall stärka Sverige skall ge medlemsstats och en särskild samhälle för att sammanhangas riksdag!”
 — Den AI-genererade regeringsförklaringen

Regeringsfrågan ser ut att förbli olöst och Sverige går allt närmare ett extra val. Fler och fler har börjat prata om att ta in en extern person som statsminister. Två Data Scientists på Ferrologic Analytics går steget längre och föreslår att en regering baserad på Artificiell Intelligens får tillträda till dess att partierna kommit överens om hur landet ska styras.

— Ett av de viktigaste stegen för en regering är att skriva en regeringsförklaring. Som ett första steg har vi därför byggt en AI-bot om tagit fram ett förslag på en regeringsförklaring. Eftersom en AI-regering behöver vara partipolitiskt obunden har vi låtit boten läsa igenom alla regeringsförklaringar från 1976 och utifrån det skriva en ny, säger Filip Wästberg, Data Scientist på Ferrologic.

”Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter,Herr talman, Ärade ledamöter av Sveriges riksdag!

Med utvidgningen av EU kan vi skapa en särskilt behandlingen av resurser förstärkt samhälle. Sverige skall konkurreras för att fler av de skall stärka Sverige skall ge medlemsstats och en särskild samhälle för att sammanhangas riksdag!”


Så inleds den AI-baserade regeringsförklaring som Filip Wästberg och David Rydén på Ferrologic tagit fram.

— Boten använder sig av en särskild typ av statistiska modeller som är inspirerade av hur information bearbetas i vårt eget nervsystem. Mer specifikt har modellen tagit text från alla regeringsförklaringar och lärt sig samband mellan bokstäver och ord och på så sätt genererat ny text. Texten är skriven en bokstav i taget, vilket leder till ett par märkliga ord, exempelvis brottsoffentliga finanser, säger David Rydén, Data Scientist på Ferrologic.

Är AI redo att styra Sverige?
— Den här typen av modeller har visat sig vara väldigt framgångsrika för exempelvis datorseende och röstigenkänning och nu också på att generera politisk text. Men att använda den som ett faktiskt underlag är nog otänkbart. Möjligen kan den användas för att generera nya valslogans, säger Filip Wästberg.
Den AI-genererade regeringsförklaringen finns bifogad i sin helhet.

Pressbilder på AI-regeringen och dataanalytikerna bakom den finns bifogade.

För intervjuer, kontakta Filip Wästberg:
Filip Wästberg, data scientist på Ferrologic:

072 204 84 67 eller filip.wastberg@ferrologic.se


Om Gul PR

Gul PR är en ung och hungrig PR-byrå. Vi arbetar med influencers som Yoga Girl och Ångestpodden, böcker och författare och företag, särskilt inom techsektorn.