2020-10-21 06:11Pressmeddelande

Ny bokserie om privatspanande präst av Marianne Cedervall

Prästen Samuel Williams har motvilligt valt att ta ett vikariat i byn Klockarvik i Dalarna. När han anländer möts han av en makaber syn - på kyrkogården har någon lutat ett lik mot två järnkors. Istället för kyrkkaffe och trötta körövningar i juletid slungas nu Samuel rakt in i gamla och nya konflikter i en församling som visar sig vara allt annat än sömnig. Dö för vårt syndiga släkte är den senaste boken av Marianne Cedervall, författare till de populära böckerna om radarparen Mirjam & Hervor och Anki & Tryggve.

— Jag fick ett roligt förslag från min förläggare att skriva om en präst som är intresserad av mordgåtor och blir privatspanare. Det finns sådana böcker, men inte så många här i vårt land. Så föddes idén om Samuel Williams. Jag har själv bott i Dalarna och jobbat i Svenska kyrkan, så det var roligt att få skriva utifrån miljöer jag känner till väl, säger Marianne Cedervall.

Den döde mannen som Samuel hittar på kyrkogården visar sig vara Finn Mats Hansson, hotellchef och även kyrkorådsmedlem, och istället för den mjukstart som Samuel sett framför sig slungas han rakt in i församlingens både nya och gamla konflikter. Somliga bubblande under ytan, andra nu för helt öppen ridå - i och med mordet på Hansson.

Under polisutredningen som följer blir det Samuels uppgift att samarbeta med kriminalpolis Maja-Sofia Rantatalo, även hon inflyttad till Klockarvik, samtidigt som han måste försöka hålla igång åtminstone delar av ordinarie julverksamhet i kyrkan. Och ju närmare utredningen kommer en lösning, desto närmare kommer även prästen och kriminalpolisen varandra.

"En stund senare stod en dyster skara samlad ute på kyrkogården i det klena ljuset från några gatlyktor en bit ifrån. Samuel hade visat vägen för poliserna när de anlände. Vaktmästare Torbjörn Rask såg lättad ut nu när polisen var på plats. Han satt på huk vid kyrkväggen, blek och tagen och med blicken vänd åt ett annat håll, antagligen för att slippa fästa den vid den makabra synen vid graven. Att vakta en död person hörde inte direkt till hans dagliga arbete och det såg ut att ha kostat på."
— ur boken

Marianne Cedervall är författare till de populära serierna om Mirjam & Hervor och Anki & Tryggve. Dö för vårt syndiga släkte är första boken i en helt ny cosy crime-serie om den ofrivillige deckarprästen Samuel Williams.

 

Boken utkommer den 29 oktober 2020. 

 


Om Gul PR

Gul PR arbetar med flera av de största bokförlagen, artister, turnéer, filmer, samt företag och profiler.


Kontaktpersoner

Vilhelm Hanzén
Presskontakt
Vilhelm Hanzén