2019-04-02 05:30Pressmeddelande

Ny bok om Kebnekaise – och hur berget förändras med klimatet

Bokomslag; Kebnekaise: Nordtoppen och Sveriges takBokomslag; Kebnekaise: Nordtoppen och Sveriges tak

Pär Axelstjerna var på plats på Kebnekaise under den historiska mätningen 2018 då Nordtoppen tog ledningen som Sveriges högsta punkt och puttade ned Sydtoppen till en andraplats för första gången i modern tid. Det var en milstolpe vad gäller alarmerande klimatförändringar och i Pärs nya bok Kebnekaise: Nordtoppen och Sveriges tak blandar han bergets historia och vackra miljöer med nutidens allvar.

— De senaste tjugo åren har trenden varit tydlig; avsmältningen har blivit klart större. Med den klimatutveckling vi har idag tillsammans med den förväntade utveckling som vi nu ser, med ökade sommartemperaturer som kanske den viktigaste faktorn, kommer flera av våra glaciärer i Kebnekaiseområdet, och kanske mer alarmerande globalt, att försvinna, säger Pär Axelstjerna.

Skillnaden mellan Kebnekaisemassivets två toppar är att Sydtoppen har en snöbeklädd toppglaciär medan Nordtoppen, som står vid dess sida, består av endast berg. Varje år möter Sydtoppens glaciär en avsmältningsperiod som historiskt sett blir allt längre. Med rådande klimatförändringar finns numera inga tvivel om att Sydtoppen kommer att lämna över tronen till Nordtoppen helt och hållet – och inte bara under sommarens avsmältningar. Detta kommer bli ett paradigmskifte i vad som anses vara Sveriges tak.

För Pärs del har det blivit flertalet resor till området och många fotografier och möten, som nu resulterat i denna bok. I den berättar han bland annat om områdets historia, forskningsstationen Tarfala och de olika lederna som leder till toppen. Den innehåller också sevärdheter i närheten och personporträtt på framträdande personer som har Kebnekaise som arbetsplats. Pär tar slutligen ett grepp om klimatförändringarna som skakar området och de konsekvenser de kan ha för samhället i allmänhet och glaciärer i synnerhet.

”Kebnekaiseområdet är ett relativt litet och begränsat område, men har ändå på något sätt fått en betydande plats i mitt hjärta. Jag tror att det är en kombination av den storslagna och högalpina miljö som finns här tillsammans med de möten med människor som både verkar och söker sig hit, som berört mig på djupet. Efter att ha haft förmånen att komma hit ett stort antal gånger under de senaste tjugo åren, så har mitt intresse bara ökat för varje besök. Min önskan med denna bok är att få fler att besöka Kebnekaiseområdet, för har man väl varit här och fått uppleva bergen på nära håll, så får man förhoppningsvis också en ökad förståelse för vad vi har att vårda.”
— ur boken

Pär Axelstjerna, bosatt i Göteborg sedan 2010, har redan från tidiga tonåren haft ett stort intresse för både fotografering och naturupplevelser. Det har under åren blivit många resor, fördelade på de flesta av våra kontinenter. Under de senaste 30 åren har Pär mestadels varit verksam inom den svenska tillverkningsindustrin. Som kontrast till detta har han försökt att frigöra tid för kreativa och spännande naturupplevelser. Pär har tidigare fotograferat och skrivit två böcker. Kebnekaise utgiven av Natur och Kultur 2006 och Naturupplevelser, äventyr och ansvar utgiven av Votum & Gullers Förlag 2012.

 

Boken utkommer den 26 april 2019. 

 

Presskontakt:
Vilhelm Hanzén 
+46 736 90 74 09
vilhelm@gulpr.se


Om Gul PR

Gul PR är en ung och hungrig PR-byrå. Vi arbetar med influencers som Yoga Girl och Ångestpodden, böcker och författare och företag, särskilt inom techsektorn.


Kontaktpersoner

Vilhelm Hanzén
Presskontakt
Vilhelm Hanzén