2021-06-18 07:05Pressmeddelande

Målande beskrivning av bortglömd forskare i ny bok

Carl Peter Thunberg var en av våra stora botanister och Carl von Linnés lärjunge. Under sin forskning gjorde han seglingar i Europa, Afrika och Asien. Dessa resor skildrar Anita Steiner i akvarell och med korta texter i boken Carl Peter Thunberg.

— Med boken vill jag återuppväcka minnet av Carl Peter Thunberg. Jag vill att fler skall förstå vilka risker han utsatte sig för när han sökte växter att sända till Europa från Sydafrika och Japan. Hans originalplantor finns ännu kvar i olika Botaniska trädgårdar efter ett kvarts millennium, säger Anita Steiner.

Carl Peter studerade under 1761-1770 vid Uppsala universitet, där Carl von Linné var en av hans lärare. Efter fullgjord examen fick Thunberg ett stipendium för att studera utomlands och Linné rekommenderade honom till vänner i Europa.

I augusti 1770 reste Thunberg söderut för besök i Amsterdam och studier i Paris. 1772 doktorerade han i medicin med en avhandling om ischias. Efter det väntade seglingar och uppdrag i Sydafrika och Japan, där Thunberg både riskerade sitt liv i Sydafrika och i Japan plågades av att vara instängd på Deshima, en liten ö i Nagasaki, innan han till slut kom tillbaka till Sverige i mars 1779.

Han sände under sina resor plantor, träd och fröer till Amsterdam och Carl von Linné. Deras ursprung finns ännu kvar i Europa, bland andra Vresrosen och japansk lönn. Thunberg skapade Flora Japonica, den första detaljerade beskrivningen av flora och fauna i Japan. Han kallas för Japans Linné och Den sydafrikanska botanikens fader.

Anita Steiner har i boken använt sig av en japansk versform som kallas tanka för att beskriva Carl Peter Thunbergs äventyr. Det är en dikt uppbyggd av trettioen stavelser i två avdelningar. Thunberg är auktor för de flesta växterna som avbildas i boken.

"Jag anländer Kap
glad oskadad trött mager
stoppar upp fåglar
pressar växter torkar frön
sänder samlingar med skepp

Jag skall till Java
för rekommendationsbrev
från Amsterdam till
generalguvernören
med en för liten summa"
— ur boken.

Anita Steiner är målare, grafiker och författare. Steiner har bland annat studerat konst i Sverige och Frankrike och har tilldelats flera stipendier. Hon har tidigare gett ut Tånge sjötrollet, Jacob seglar till Kina, Ostindiefararen Götheborgs resa 1743-1745 (utsedd till årets Göteborgs bok 2005) och Livs äventyr i Japan och på Formosa 1652-1662.


Om Gul PR

Gul PR arbetar med stora och små bokförlag, artister, turnéer, filmer, samt företag och profiler.

Kontaktpersoner

Rebecca Andersson
Presskontakt
Rebecca Andersson