2021-08-31 07:05Pressmeddelande

Influencern släpper bok för att rädda liv

Enligt Världshälsoorganisationen WHO kommer var femte person någon gång i livet att drabbas av depression, som är den största anledningen till minskat antal levnadsår och nedsatt livskvalitet i världen, och en av de största sjukdomsbördorna. För unga människor är självmord den näst största dödsorsaken efter trafikolyckor. Influencern Shama Persson släpper nu boken Kantstött och väldigt värdefull, där hon öppenhjärtigt berättar om sitt tuffa liv, med syftet att rädda liv.

— Alla människor har rätt att känna sig trygga, älskade, inkluderade och lyckliga. Speciellt vi som kämpar med livsglädje, självkärlek och självkänsla förtjänar att vara lyckliga, när alla andra tar det för givet. Den här boken är min handbok i att överleva när livet är svårt, och jag hoppas att fler ska få känna hopp och framtidstro genom den. Boken är också ett sätt för mig att visa tacksamhet, att ge tillbaka till andra det som andra människor har givit mig genom åren. Om jag genom att dela mina egna erfarenheter kan hjälpa en annan människa att hitta livsglädje, är mitt syfte med boken uppnått, säger Shama Persson.

Kantstött och väldigt värdefull är en självbiografisk berättelse med hög igenkänningsfaktor, full av personliga upplevelser och konkreta råd för ett hållbart tillfrisknande, som går på djupet med vad depression verkligen är. Genom att generöst dela med sig av sina erfarenheter om livet, före och efter, hjälper Shama Persson andra att må bättre och hitta vägen till hållbar livsglädje. Boken säger mycket om verkligheten för deprimerade människor och fungerar som en ledstjärna i mörkret. Den är en påminnelse till alla som mår dåligt att de inte är ensamma, men också en uppmaning att samhället behöver vidta konkreta åtgärder för att minska den psykiska ohälsan.

Boken är uppdelad i två delar där den första delen fokuserar på vad depression är, tecken på depression och varför man blir deprimerad. Den andra delen tar upp om vägen vidare, om steg som man behöver ta för att komma ur depressionen, om att förändra, läka och hitta livsglädjen. Shama Persson ger i boken flera viktiga tips på hur man kan jobba både kort- och långsiktigt för att hjälpa personer ur en depression, men också hur man jobbar preventivt för att förhindra att man återfaller.

“Det finns en uppfattning att man är ”lyckad” om man har många vänner och är upptagen. Deprimerade, självmordsbenägna och missbrukande människor upplever sällan att de har många vänner och vi är sällan upptagna. Lyckad är inte ett ord man förknippar med depression. Jag upplever att mental ohälsa är som en ”sjukdomarnas minoritet”, vi som drabbas blir diskriminerade och får inte det stöd som behövs. Jag tror att en stor anledning är att man ser alldeles för vetenskapligt på vårt tillstånd. Man vill diagnostisera och lösa problem snabbt, men medicin och terapi kan inte fixa allt. Kärlek, omtanke, förståelse och gemenskap är något som är enormt viktigt för ett långsiktigt tillfrisknande.”
— ur boken.

Kantstött och väldigt värdefull släpps den 6 september, några dagar innan den internationella suicidpreventionsdagen den 10 september.

Shama Persson är uppfinnare och entreprenör som efter 50 bytt karriär. Numera arbetar hon som modell och influencer och inspirerar kvinnor runt om i världen via sina podcasts och sociala medier. Hon föreläser inom ämnen depression, missbruk och självmord och har vigt sitt liv till att göra skillnad genom att sprida kunskap och förståelse.


Om Gul PR

Gul PR arbetar med stora och små bokförlag, artister, turnéer, filmer, samt företag och profiler.


Kontaktpersoner

Emma Ahreborg
Presskontakt
Emma Ahreborg