2023-05-02 08:45Pressmeddelande

Forskare kritiserar USA:s världspolitiska roll och dess påverkan på Sverige i ny bok

När kalla kriget tog slut blev USA världens enda stormakt. De senaste åren har fler länder aspirerat på att bli supermakter. I boken Illusionen om den amerikanska freden beskriver USA-kännarna Frida Stranne (forskare och universitetslektor) och Trita Parsi (statsvetare och ansedd expert på amerikansk utrikespolitik) ett annorlunda perspektiv på världsläget, där de ifrågasätter Europas relation med USA.

— Det här är en bok om USA och vad vi har kommit att se som grundläggande problem i amerikansk utrikespolitik, de idéer som styrt Washington och vilka medel man rättfärdigat för att nå sina mål. Det som presenteras är slutsatser som vi anser utgör grundläggande problem för konfliktbilden i världen och på vilka sätt USA:s agerande har varit en bidragande orsak till instabiliteten vi ser. Vår förhoppning är att den här boken ska bidra till en bredare diskussion om vår framtida säkerhet och Sveriges roll i världen, säger Frida Stranne.

Europa har länge förlitat sig på USA:s dominans på världsscenen, men den senaste tiden har tillförlitligheten ifrågasatts. Sedan Rysslands militära överfall på Ukraina i februari 2022 har världen förändrats. I medierna beskrivs världen med allt mer svart-vita färger. Demokrati mot diktatur, Ryssland och Kina mot USA och Europa. 

— Kunskapen om Rysslands och Kinas totalitära maktutövning är idag stor på grund av mediernas omfattande, kritiska bevakning. Samtidigt sjunker USA:s maktpolitik och otaliga blodiga militära ingripanden ner i medieskugga. Men för att förstå den helhet som är världen måste vi kunna se med kritiska ögon också på den makt som nu officiellt är vår allierade, säger Trita Parsi.

Den reella kostnaden för USA:s globala dominans har varit stort mänskligt lidande och kaos långt bortanför västs egna gränser. Stor makt har överlåtits till militära hökar och vapenindustriernas redan stora vinster har blåsts upp. Betalda lobbyister får orimligt inflytande, den parlamentariska demokratin urholkas och ifrågasätts.

Detta mynnar ut i den mest centrala frågan om vilken typ av ny världsordning Sverige och Europa föredrar. Med en större bredd i analysen blir amerikansk unipolaritet, rysk-kinesisk dominans eller ett nytt kallt krig inte de enda alternativen vi har att välja mellan. Eftersom vi nu däremot hastigt rör oss i riktning mot det senare menar vi att det är dags för Europa och Sverige att se att USA:s militär inte är en välgörenhetsorganisation som formerar sig för att stärka friheten för alla, utan att den agerar utifrån egna intressen som inte automatiskt sammanfaller med de svenska eller de europeiska.
– ur boken.

“Trita Parsi och Frida Stranne, två kunniga och klarsynta skribenter, gör i denna bok välbehövliga korrigeringar av vår bild av USA:s utrikespolitik.”
– Hans Blix

“Denna bok tar upp många helt avgörande problem och är viktig läsning för var och en som söker efter vägar mot en mera fredlig framtid.”
– Daniel Ellsberg

Frida Stranne är forskare, författare och lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad samt knuten till Svenska institutet för Nordamerikastudier, Uppsala universitet. Hennes forskning är särskilt inriktad på amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik men också på demokratins försvagning i USA. Hon har varit gästforskare vid American University i Washington DC och vistats regelbundet i Washington sedan 2003.

Trita Parsi är statsvetare, författare och vicepresident för den Washingtonbaserade tankesmedjan Quincy Institute och expert på amerikansk utrikespolitik. Han har tre år i rad blivit utsedd av Washington Magazine till en av de 25 mest inflytelserika rösterna inom amerikansk utrikespolitik i Washington DC och skrivit flera böcker i ämnet.

 

Illusionen om den amerikanska freden släpps den 5 maj.

 


Om Gul PR

Gul PR arbetar med stora och små bokförlag, artister, turnéer, filmer, samt företag och profiler.


Kontaktpersoner

Vilhelm Hanzén
Presskontakt
Vilhelm Hanzén