2019-09-10 05:30Pressmeddelande

Flerfaldigt Augustnominerad släpper djupdykande men lättillgänglig bok om salafismen

Bokomslag: De bokstavstrogna Bokomslag: De bokstavstrogna

Författaren Tina Thunander har nominerats till Augustpriset två gånger, först 2010 för hennes Resa i Sharialand ett reportage om kvinnors liv i Saudiarabien och 2014 för Doktor Nasser har ingen bil, om Egypten i skuggan av den arabiska våren. Nu är hon aktuell med De bokstavstrogna som är ett reportage om radikal Islam. Det är ett djupdyk in i en värld många tror sig veta mycket om, men som få i själva verket har inblick i. 

— Detta är en bok om enskilda människor, deras liv och åsikter. Min förhoppning är att deras berättelser ska få läsaren att se nyanserna. För en del är religionen räddningen när de inte kan se någon väg ut ur fattigdomen, andra blir aktiva i ett striktare islam som en protest mot det samhälle de lever i och som enligt deras mening blivit alltför lössläppt och flirtar med västerländska sekulära idéer. Ytterligare en grupp använder salafismen som vapen i jakten på egen makt. Religion kan som bekant både hålla människor i schack, vara orsaken till uppror, och utgöra ett maktmedel. I Saudiarabien förekommer alla varianterna, säger Tina Thunander.

Islamiska staten är besegrad och drömmarna om ett kalifat har grusats. Anhängarna bekänner sig till salafismen, den snabbast växande strömningen inom islam. De är ortodoxa och fanatiska, men många strävar inte efter heligt krig utan efter djupare kontakt med sin gud. Saudiarabien är rörelsens vagga, ett samhälle som styrts av religiösa normer men där västerländska levnadsvanor vinner mark. Vad händer om kursen ändras? I Egypten och Turkiet hårdnar motsättningarna mellan sekulära och religiösa krafter. Vilka följder kan det få?

Tina Thunander träffar människor i Saudiarabien, Egypten och Turkiet som berättar om religionens roll i deras liv och vändpunkterna efter den arabiska våren. Hon skildrar också de svenska salafisterna. Hon har själv varit journalist sedan 1979 och synts i såväl public service som andra stora produktioner. 

"Det är svårt att i ett västerländskt sammanhang kombinera salafism och demokrati. För den bokstavstroende går Koranens ord före allt annat. Med verser i den heliga skriften där jämställdhet och jämlikhet ställs på sin spets (som till exempel Koranen 4:34 om mannens makt över kvinnan och hans rätt att bära hand på henne) blir det svårt att samtidigt propagera för demokrati i västerländsk mening. Hur man än vänder och vrider på de bokstavstrognas tolkningar är kvinnan underordnad. Salafism är ingen organiserad muslimsk riktning med en tolkning och en ledare, utan en uppfattning av hur de heliga texterna ska förstås."  — ur boken 

Tina Thunander är journalist vid Sveriges Television i Malmö. Hon har tidigare skrivit en rad böcker, bland dem Resa i Sharialand (2010) och Doktor Nasser har ingen bil (2014). Båda nominerades till Augustpriset. Under 00-talet var hon ledamot i Pressens opinionsnämnd. 

 

Boken utkommer den 19 september 2019. 

 


Om Gul PR

Gul PR är en ung och hungrig PR-byrå. Vi arbetar med flera av de största bokförlagen och varumärken så som Yoga Girl och Framgångsshowen, samt företag och profiler.


Kontaktpersoner

Vilhelm Hanzén
Presskontakt
Vilhelm Hanzén