2021-04-01 05:25Pressmeddelande

Ett år med distansarbete i Sverige idag

Idag, den 1 april, är det ett år sedan Folkhälsomyndigheten gav de första allmänna råden om distansarbete. Enligt en ny SIFO-undersökning tycker 34 procent av svenskarna att distansarbete påverkar deras arbete positivt, medan 33 procent tycker att det har en negativ inverka på deras arbete. Bakom undersökningen står organisationen HejEngagemang och HR-specialisterna Johan Book, Niklas Delmar och Emma Egnell.

“Arbetsgivare bör se till att anställda arbetar hemifrån om det är möjligt, samt se till att anställda undviker onödiga resor.” -- Det stod att läsa i de “Nya allmänna råd” som Folkhälsomyndigheten skickade ut den 1 april 2020. Sedan dess har distansarbete varit vardag för många svenskar. Hur har det påverkat oss? 

I den nya SIFO-undersökningen “Trender i engagemang under covid-19”, beställd av de bokaktuella författarna Johan Book, Niklas Delmar och Emma Egnell som är sakkunniga inom området medarbetarutveckling, svarar svenskar på hur distansarbete på olika sätt har påverkat dem.

– Distansarbete är tydligt en fråga som delar Sverige, nästan lika många som tycker att deras arbetssituation blivit bättre så kan vi se de som tycker det haft en negativ påverkan. Det vi få kämpa mest med på distans är att kunna få samtliga våra psykologiska behov kopplat till motivation och engagemang tillfredsställda. De behoven vi har kopplat till detta är att få känna oss kompetenta, har varit tufft för vissa i den digitala omställningen. Vi behöver få känns autonomi, det vill säga att vi får vara med och påverka hur vårt arbete skall utföras – det har vi nästan fått för mycket av under tider av distansarbete. Slutligen behöver vi få vårt behov att känna samhörighet tillfredsställt, det har varit det tuffaste för oss nu under ett års distansarbete. Vi längtar efter varandra och att få vara tillsammans!

Av de 1043 personer som har deltagit i undersökningen är det 545 av dem som har arbetat på distans under pandemin, alltså 52 procent. När de fick frågan om distansarbetet har påverkat deras arbete positivt var det 34 procent som svarade Ja, 33 procent som svarade Nej, och 33 procent som svarade Varken eller. Det visar sig även att kvinnor är mer positiva till distansarbete än män, med en skillnad på 8 procent. 

Hela 77 procent av totalen som tycker att deras arbete känns lustfyllt samt tycker att deras gemensamma mål är engagerade, vilket visar på att det även finns positiva trender. 

Rapporten finns bifogad som PDF.

Mer information om Johan Books, Niklas Delmars och Emma Egnells bok Börja göra! här.

Om undersökningen:
Genomförd: december 2020 – januari 2021
Målgrupp: allmänheten 16-80 år
Antal intervjuer: 1 000 st
Utförare: SIFO
Beställare: HejEngagemang ( www.hejengagemang.se )


Om Gul PR

Gul PR arbetar med stora och små bokförlag, artister, turnéer, filmer, samt företag och profiler.

Kontaktpersoner

Vilhelm Hanzén
Presskontakt
Vilhelm Hanzén