2019-01-31 06:15Pressmeddelande

De utmanar Babblarna med böcker baserade på språkforskning

Jim och FredrikJim och Fredrik

Logopederna Fredrik Hammarstedt och Jim Gustafsson inspirerades av Babblarnas framgång, men saknade anknytningen till forskning om barns språkutveckling och en föräldrautbildande aspekt. Nu släpper de barnböckerna Här är Mimmi och Hemma hos Mimmi, böcker som är förankrade i forskning kring språkutveckling samtidigt som de är underhållande för barn och utbildande för vuxna.

— Babblarnas framfart är inspirerande och de har banat vägen för många i barnboksvärlden. Men med Mimmis värld tar vi nya steg, eftersom våra böcker bygger på forskning gällande både typisk och sen språkutveckling hos små barn. För oss är det viktigt att arbeta med språkets alla delar och att man börjar bygga språket från grunden. Vi har även varit måna om att se till att böckerna är intressanta för både barnen och de vuxna, säger Jim Gustafsson.

I den första boken, Här är Mimmi, får barnet lära sig namnen på alla karaktärerna, samt träna på några av de tidigaste orden i barns språkutveckling som “titta, där, hej, mamma, pappa”.

I den andra boken Hemma hos Mimmi så lockas barnet till att lära sig fler verb och bygga meningar om figurerna, till exempel “Pippi läser en bok”. I båda böckerna läggs fokus på de språkstimulerande strategierna spegling och utbyggnad och de är även föräldrautbildande med information om varför strategierna fungerar i praktiken.

Böckerna börjar på en mycket tidig språklig nivå och följer därefter den typiska språkliga utvecklingen stegvis. Samtidigt bjuds barnet alltid in till att prata och interagera under läsningen. Utöver böckerna finns också musikvideos och i framtiden även spel för att stimulera inlärningen ytterligare.

Fredrik Hammarstedt och Jim Gustafsson har båda en bakgrund inom barns tal-,  språk- och kommunikationsutveckling och jobbar som logopeder. Det var Fredrik som kom på idén med en barnbok 2016. Sedan dess har Jim spenderat många timmar framför photoshop och animeringsprogram för att kunna utveckla konceptet de såg framför sig.

Tre vanliga frågor och svar om språkutveckling:
Kan flerspråkighet orsaka en senare språkutveckling?
Svar: Nej! Små barn kan lära sig flera språk samtidigt utan att få en långsammare språkutveckling.

Vad gör vi när barn pratar otydligt eller säger fel?
Svar: Upprepa det barnet sa men säg det som det ska låta. På så vis får barnet höra dig säga rätt utan att du rättar barnet. Denna metod kallas spegling, exempelvis:
 - Titta musar!
 - Ja, titta på mössen!

Kan jag prata på en för enkel nivå med mitt barn?
Svar: Ja! Helst vill du prata med barn strax över deras nuvarande språkliga nivå. Ofta pratar vi mindre eller för enkelt med barn som har en sen språkutveckling trots att det är dem som behöver allra mest språklig träning.


Om Gul PR

Gul PR är en hungrig PR-byrå. Vi arbetar med influencers som Yoga Girl och Ångestpodden, böcker och författare och företag, särskilt inom techsektorn.


Kontaktpersoner

Vilhelm Hanzén
Presskontakt
Vilhelm Hanzén