2023-02-24 08:05Pressmeddelande

Bli en lustodlare! Ny trädgårdsbok för odlare som vill ha tid till annat

Många har en längtan till en grönskande trädgård, men vill även ha tid till annat och hinna njuta av sin trädgård och odling. I nya boken Lustodla! Grönskande trädgård och gott om tid till annat vänder sig författaren Charlotta Björnulfson till den som inte älskar att rensa ogräs i timmar eller inte vill att trädgårdsarbetet ska uppta all fritid – och det är så enkelt att man knappt tror att det fungerar. 

– När en lustodlad trädgård är anlagd krävs det bara några timmar för att ställa i ordning på våren och några för nattning inför vintern. Däremellan sköter den nästan sig själv. Till den som inte tror att det är möjligt, vill jag bara säga: Pröva själv! Testa med ett litet land på ett par kvadratmeter. När du förvissat dig om att det verkligen fungerar kan du utöka, både yta och sorter. I min trädgård finns nu allt jag önskat. Och det är en trädgård som jag överger långa perioder för att vid återkomsten mötas av doftande blommor och mognande grönsaker. I den här boken berättar jag om hur jag gör, säger Charlotta Björnulfson.

Lustodla! Grönskande trädgård och gott om tid till annat vill inspirera till att odla på ett sätt som gör att man inte tröttnar. Lustodlare använder mycket täckväv, som när den lagts på får ligga kvar på samma ställe i decennier utan att flyttas. Väven gör att man slipper gräva, rensa, kupa, gallra och nästan helt slipper att vattna. Till skillnad från traditionell täckodling slipper man också tillföra nytt material när det gamla multnat. I och med att livet under väven inte störs av grävande och annat utan lämnar maskar och insekter ifred får de ro att bearbeta jorden så att den blir lucker och bra att odla i. 

Boken är baserad på Charlottas egna erfarenheter, där hon i ett försök till att rädda trädgården på familjens skogsgård använt täckväv för att slippa rensa ogräs. Hon upptäckte att det gick bra att odla i väven och fick en grönskande trädgård och tid över att njuta av den. I boken finns det ingen komplett lista över trädgårdsväxter, blommor, bär och träd utan här tas endast upp sorter som är lätta att lyckas med. Det finns inte heller någon fullständig genomgång av beskärning, gödsling eller jordarter utan bara information som är absolut nödvändig. 

“När du lustodlar kan du blanda lite hur som helst: grönsaker, blommor, buskar, hur du vill. Täck en yta och gör ett antal hål som du kan plantera i. Vill du sedan ha fler växter i väven så är det bara att ta fram saxen och klippa. De kan växa sig yviga, men väven gör att de inte kan kväva grannarna genom att slå rot på en ny plats. Tänk bara på hur stora dina växter kommer att bli som fullvuxna innan du gör plats för fler.”
– ur boken.

Charlotta Björnulfson är författare, illustratör och bor i Göteborg, men tillbringar mycket tid i Bergslagen där hon har en skogsgård. Trädgårdsexperterna Margareta von Rosen och Carina Jonsson har varit rådgivare i arbetet med boken. Illustrationerna är av Kristin Lidström. 

 

Boken släpps den 15 mars. 

 


Om Gul PR

Gul PR arbetar med stora och små bokförlag, artister, turnéer, filmer, samt företag och profiler.


Kontaktpersoner

Rebecca Andersson
Presskontakt
Rebecca Andersson