2023-05-02 04:30Pressmeddelande

Ny app minskar stillasittande och stärker hälsan hos barn!

I samarbete med Generation Pep startade Capio under år 2018 ett förebyggande program på barnavårdscentraler i syfte att minska andelen barn som drabbas av ohälsa, till exempel övervikt. Projektet ökar kunskapen bland barn och föräldrar om vikten av bra kost och fysisk aktivitet och erbjuder konkreta verktyg till stöd för goda mat- och rörelsevanor. 

Som en ytterligare del av Capio och Generation Peps arbete har vi tillsammans med forskaren Marie Löf vid Karolinska Institutet bidragit till ett projekt som heter MINISTOP, där även BVC från Region Östergötland deltagit. MINISTOP är en app som ska underlätta för föräldrar och barn att göra hälsosamma val i vardagen. Appen finns tillgänglig på flera olika språk (svenska, engelska, arabiska och somaliska) och har som målsättning till att främja hälsosamma matvanor och minska stillasittande skärmtid. Appen har använts på 19 av Capios barnavårdscentraler över hela landet under sex månader och nyligen presenterades en vetenskaplig studie där man följt användarna av appen.  

- I de familjer som använt appen kunde vi se att barnen hade signifikant lägre intag av söta och salta snacks, söta drycker, samt mindre skärmtid. Det är dessutom väldigt glädjande att föräldrar som använt appen själva menar att de nu känner en högre tilltro till sin egen förmåga att främja goda levnadsvanor hos sitt barn, säger Marie Löf ansvarig för studien MINISTOP 2.0.  

De senaste 20 åren har obesitas och övervikt hos barn ökat kraftigt och för bara några månader sedan kunde en studie från Uppsala universitet rapportera att obesitas hos 4-åringar ökat med över 30 procent i Sverige sedan 2018.  

- Vi vet att de vanor vi får med oss från barnsben följer med oss hela livet, därför anser vi att det är extra viktigt att jobba med barn och ungas levnadsvanor redan i tidig ålder. Vill vi att hela Sverige ska må bättre är det dessutom nödvändigt att säkerställa att fler kan ta till sig av information kring hälsosamma levnadsvanor, och det har vi verkligen lyckats med i projektet MINISTOP, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep. 

Projektet har hittills varit en del av 19 BVC-kliniker inom Capio men kommer nu att expandera och på sikt bli tillgängligt på alla av Capios barnavårdscentraler.  

- Många av de BVC-sköterskor som var med i projektet tyckte att appen var ett bra verktyg att använda. Framför allt i samarbetet med familjer för att få till sundare mat och rörelsevanor i vardagen, säger Carina Almqvist verksamhetschef på Capio BVC Farsta och Capio Vårdcentral Curera. Om Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på generationpep.se