2020-10-05 06:39Pressmeddelande

Carolina Klüft och Generation Pep besökte Linköping och länsstyrelsen Östergötland

På inbjudan av landshövding Carl Fredrik Graf besökte Generation Pep och i fredags Länsstyrelsen Östergötland. Fokus för dagen var att lyfta frågan om barn och ungas fysiska hälsa, och hur samhällets olika aktörer kan samverka för att främja hälsa.

Barn och ungas hälsa är en ständigt aktuell fråga, och en rad rapporter visar att det behövs göras mer för att främja barn och ungas fysiska hälsa. WHO släppte nyligen en rapport där man jämfört skolelevers hälsa i en rad europeiska och nordamerikanska länder, i denna undersökning låg svenska skolelevers fysiska hälsa i botten. Även Generation Peps egna rapport, Pep-rapporten 2020, visade att endast 14 procent av barn i Sverige har en hälsosam livsstil.

För att skapa ett stort engagemang kring barn och ungas fysiska hälsa, samla in inspiration från hela Sverige, men också för att sprida kunskap har Generation Pep med verksamhetschef Carolina Klüft i spetsen bestämt sig för att göra en rad besök i landet under hösten. I fredags besökte därför Generation Pep Länsstyrelsen Östergötland och landshövding Car Fredrik Graf

- För att på riktigt kunna komma framåt i frågan om barn och ungas hälsa så vet vi att samverkan mellan olika sektorer är otroligt viktigt. Därför vill vi få möjlighet att möta så många aktörer som möjligt både för att berätta om läget och vår verksamhet, men också höra om det de själva möter i deras egna arbeten, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Med Folkhälsomyndighetens restriktioner som vägledande i arbetet med planeringen, samlades ett 30-tal personer från regionen, kommuner, näringsliv och civilsamhälle på Linköpings slott i fredags förmiddag. Förutom att lyssna till Generation Pep som berättade om sin verksamhet samt sin årliga rapport Pep rapporten, som kartlägger barn och ungas hälsa i Sverige på årlig basis, fick deltagarna även delta i rundabordssamtal. Under samtalen diskuterades hinder och utmaningar för barn och ungas hälsa, men stort fokus låg också konkreta förslag på vägen framåt.

Barn och ungas hälsa är en fråga som ständigt är aktuell. Även här i Östergötland har vi våra utmaningar, men vi har också goda möjligheter att göra något åt det bland annat genom länets regionala strategi ”Sätt Östergötland i rörelse.nu”. Att få möjlighet att bjuda in en rad nyckelaktörer i länet för att diskutera olika vägar framåt ser jag som både angeläget och avgörande för att vi ska kunna vända den nedåtgående trenden, säger Carl Fredrik Graf landshövding Östergötland.

På eftermiddagen besökte Generation Pep även två verksamheter i Linköping. Det första besöket skedde på KFUM Funkis, som är ett aktivitetscenter för familjer med barn som har NPF-diagnoser. På Funkis får barn vara aktiva på sina premisser och föräldrar kan möta andra familjer i liknande situation. 

Dagen avslutades med ett besök på KFUM Bollihop i Linköping där Carolina Klüft lyssnade till ungdomsledarna som berättade vikten av att skapa en plattform där unga tjejer kan komma i rörelse på ett enkelt sätt. Bollihop är en satsning där man sänkt trösklarna för att engagera sig i en förening genom att deltagandet är helt kostnadsfritt och sker på deltagarnas egna premisser. På Bollihop erbjuds tjejer gratis träning i futsal och fotboll.   

Besöket i Östergötland är det tredje besöket av fem som Generation Pep gör runt om i landet under hösten 2020.

- Trots den pågående pandemin har vi känt att det är viktigt att vi får komma ut i landet och besöka alla de verksamheter som gör så mycket för att möjliggöra ett mer hälsosamt liv för barn och unga. Vi hämtar hem otroligt mycket inspiration och gläds verkligen över allt det engagemang vi ser, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

 

Ni kan läsa mer om Funkis här https://www.kfum-funkis.se/

Ni kan läsa mer om Bollihop här https://linkoping.kfum.se/bollihop/

 

 


Om Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på generationpep.se


Kontaktpersoner

Emma Blomdahl Wahlberg
Kommunikationsansvarig
Emma Blomdahl Wahlberg