2014-04-11 15:04Pressmeddelande

Vinnande koncept för Silfwerbrandshöjden

null

Som ett led i bostadsbyggandet i Gällivare har kommunen bjudit in till anbudsgivning av förslag på hur området Silfwerbrandshöjden kan utvecklas med nya bostäder. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har nu utsett ett vinnande förslag från företaget Baxis HB.

Visionen ”En arktisk småstad i världsklass” utgör ledstjärna för hur området på Silfwerbrandshöjden ska utvecklas med ny bebyggelse. Andra viktiga aspekter är hög boendekvalité i och utanför bostaden, god tillgänglighet, låg energiförbrukning och sunda materialval. Det vinnande förslaget från företaget Baxis HB i samarbete med byggföretaget Seve Ehituse AS uppfyller på ett bra sätt de kriterierna. Det vinnande koncept, som fått namnet ”Björnbär”, omfattar 15 flerbostadshus med totalt cirka 40 bostadsrättslägenheter.

-  Tanken har varit att få ett attraktivt område som inte blir för kompakt och som passar in i den befintliga miljön. Det är spännande att kunna bidra med något nytt i bostadsbristens Gällivare, säger Sigge Matti, Baxis HB.

Att bidra till en mer varierad bebyggelse i området har varit en av många saker som förslagsställarna skulle ta hänsyn till. Den aktuella platsen är idag ett grönområde omgivet av villabebyggelse. I uppgiften ingick även att behålla en befintlig lekplats i området, kompletterat med ytterligare ytor med möjlighet till social samvaro för olika åldersgrupper.

”En arktisk småstad i världsklass”

Inkomna förslag har bedömts utifrån möjligheten att bidra till visionen med utgångspunkt från de värden och kvalitéer som finns i Gällivare och den aktuella platsen. En viktig del i bedömningen har också varit att uppfylla ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara krav.

-  Poängsättning är utförd utifrån bedömningskriterier och har resulterat i en vinnare av de inkomna anbuden, det bidrag som fått flest poäng är förslaget Björnbär. Förslaget håller en hög kvalitet utifrån kriterier att stärka och bidra till en arktisk småstad i världsklass, säger Birgitta Larsson, kommunstyrelsens vice ordförande.

-  Området kommer att bebyggas med moderna och attraktiva lägenheter i en mycket fin miljö vilket jag tror kommer uppskattas av Gällivareborna, säger Ulf Hedman, chef samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nu går kommunen och exploatören vidare tillsammans med markanvisningsavtal och en ny detaljplan för området. En process som beräknas ta cirka 6-10 månader om inget oförutsett inträffar. Därefter kan det vinnande företaget påbörja byggnation. Planerad byggstart under 2015.

Övriga upplysningar:

Ulf Hedman, chef samhällsbyggnadsförvaltningen, Gällivare kommun.

Telefon 070- 366 02 85 alt. 0970-18 000 vx.

ulf.hedman@gallivare.se

Gällivare ligger 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor drygt 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Här finns ett blomstrande näringsliv där särskilt gruvindustrin utmärker sig med en kraftig utveckling och expansion.

Gällivare kommun är inne i en fantastisk period med stor framtidstro och låg arbetslöshet. Samtidigt ska tre fjärdedelar av samhället Malmberget flytta till centralorten Gällivare under en 20-års period. Det är landets största samhällsomvandling i sitt slag.

250 000 kvadratmeter av bostadsområden, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 20 åren. Nu planeras det för ett nytt centrum, offentliga
byggnader som äldreboenden, sporthall, badhus, ishall och skolor, multiarena och ishall. Dessutom berörs ungefär 1900 bostäder, ett antal historiska byggnader, kontor, handels- och industrilokaler. 

Genom ett gediget förarbete med bland annat medborgardialoger och nära kontakt med det lokala näringslivet och andra intressenter har kommunen fastslagit en vision som man nu arbetar utifrån. Gällivare bygger nu en arktisk småstad i världsklass.


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.


Kontaktpersoner

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
Mikaela Åkerlund