2017-04-24 11:21Pressmeddelande

​Utvecklingsplan för Vassara-Sandviken

null

Kommunfullmäktige har antagit en utvecklingsplan för Vassara-Sandviken. Planen har tagits fram eftersom helikopterbasen flyttar till Gällivare flygplats vilket öppnar för en annan användning av området. Utvecklingsplanen redogör för en möjlig utveckling av området och ligger till grund för vidare plane­ring. Planen kan ses som ett dynamiskt dokument där vissa detaljer kan utvecklas under fortsatt process. En eventuell fortsättning och exploatering ska föregås med kompletterade utredningar av området.

- Vassara-Sandviken har stora möjligheter att bli ett attraktivt bostadsområde i Gällivare. Området har både ett centrumnära läge, nära vatten och dessutom en betagande utsikt mot Dundret. Området utvecklas inte i närtid utan ska ses som en exploatering på sikt, förklarar kommunalrådet Lars Alriksson.

- Det finns en del utmaningar att bygga där men om det är möjligt blir det ett fantastiskt fint område att bo på, säger Jeanette Wäppling, kommunalråd.

I naturen och centrum

Utvecklingsplanen för Vassara-Sandviken vilar på en önskan om ett boende som är både i naturen och i centrum. Läget är givet på en av Gällivares vackraste platser, där avståndet mellan centrum och Vassara träsk på många ställen är som kortast.

Planen utgår från naturens förutsättningar och användning av området. Förslaget innebär att den mänskliga påverkan vid byg­gandet ska vara i harmoni med naturen, det vill säga att respektavstånd ska ges till både natur och djur, där de nya bostäderna anläggs på öar, slänter och kanter mot naturen på samma sätt som idag sker vid höga vattenflöden. Och där naturen tillåts att ta plats, oavsett om det gäller skog, snö, myr, vatten eller strand. I alla lägen förväntas området helt enkelt ha mycket god integration mellan naturliga och mänskliga behov.

Utvecklingsplanen antogs i kommunfullmäktige den 10 april 2017.

En arktisk småstad i världsklass

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser.

Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren. 


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.


Kontaktpersoner

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
Mikaela Åkerlund