2018-03-28 14:10Pressmeddelande

Samhällsomvandlingen i Gällivare kommun

null

Kommunstyrelsen har på sitt senaste sammanträde, den 27 mars, beslutat i ärenden som gör att kommunen tar ännu ett steg mot det nya Gällivare. Det händer mycket kring samhällsomvandlingen just nu vilket märks runt om i samhället.

Det står nu klart att bygget av is- och evenemangsarenan kan påbörjas då upphandlingen är klar. Bygglov är beviljat men är överklagat bedömningen är dock att arbetet kan påbörjas i april. Invigningen är planerad till augusti 2019.

Upphandlingen för sista etappen av Kunskapshuset är också klar och bygget kan fortgå enligt plan.

Gällivare kommun säkrar och anlägger infrastrukturen till samhällets nya bostadsområde på Repisvaara där upp till 1000 nya bostäder kommer att byggas de närmaste åren. En ny tunnel intill Dundretkorsningen på väg E45 ska anläggas. Den kommer möjliggöra passage under vägen för skid-, skoter-, gång- och cykeltrafik. En gång- och cykelväg anläggs och ansluts mot nya GC-vägen till Repisvaara samt befintlig GC-väg intill Fjällnäs. Därtill byggs en bro över gång- och cykelvägen vid Fjällnäs.

Detaljplanen för multiaktivitetshuset föreslås antas av kommunfullmäktige, planerad byggstart är sommaren 2018 och beräknas vara klart vid årsskifter 2021/22.

Detaljplan för Sjöparken antogs där arbetets utgår från antagen programskiss med fokus på aktiviteter för alla åldrar. Projektetet omfattar bland annat skatepark, aktivitetspark, grillkåta, multisportplan, utegym, pulkakulle samt ny allmän belysning.

Nytt handelsområde mellan väg E45 och Treenighetens väg. Området är tänkt att användas för handel, lager och kontor. Gällivare kommun styckar av tomter för tomtkön och bygger infrastruktur där upphandling av markentreprenör pågår för anläggning från vår till höst 2018. Flera företag har redan visat intresse för att etablera sig i området.

Övriga upplysningar:

Lars Alriksson, ordförande kommunstyrelsen

Telefon 070-985 60 70

Jeanette Wäppling, vice ordförande kommunstyrelsen

Telefon 070-985 24 50

Henrik Ölvebo, andre vice ordförande kommunstyrelsen

Telefon 070-740 60 50

En arktisk småstad i världsklass

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser.

Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren. 


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.


Kontaktpersoner

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
Mikaela Åkerlund