2014-05-07 17:04Pressmeddelande

Samarbetsavtal vinner laga kraft

null

Samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB som undertecknades den 10 april 2012 har nu vunnit laga kraft. Kommunfullmäktiges beslut att anta avtalet överklagades, men nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att man inte ger prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Gällivare kommun och LKAB har tecknat ett samarbetsavtal som reglerar den ekonomiska grunden för samhällsomvandlingen de kommande 20 åren. Ett avtal som fastställdes politiskt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2012. 

- Det är ett glädjande besked och jag är glad för medborgarna och kommunens skull att vi nu kan gå vidare. Det är en lång process som äntligen är över. Nu kan inte avtalet överklagas utan vi har nått vägs ände. LKAB ska nu ersätta kommunen för mark och kommunal teknik
enligt avtalet, säger Tommy Nyström, kommunstyrelsens ordförande. 

 - Vi kan nu lägga det här bakom oss och se framåt. Nu handlar det om att se till de utmaningar som ligger i att genomföra avtalet och gå vidare med de konkreta frågorna som det reglerar,
säger Lennart Johansson, kommunchef.

LKABs fortsatta brytning av järnmalmkropparna under Malmberget innebär att stora delar av samhället berörs. I fyra etapper mellan 2012 och 2032 kommer de västra delarna av Malmberget att avvecklas, och nu närmast berörs centrala delar av samhället.

Det upprättade avtalet reglerar de ekonomiska förutsättningarna, mellan parterna.
Ett grundavtal för den fortsatta samhällsomvandlingsprocessen, i fyra etapper
under de kommande 20 åren. Samarbetsavtalet mellan parterna reglerar ekonomisk ersättning för kommunala fastigheter, mark och befintlig infrastruktur.

 

Övriga upplysningar:

Lennart Johansson, kommunchef, Gällivare kommun.

Telefon 0970-18 000 vx.

Tommy Nyström, kommunstyrelsens ordförande.

Telefon 0970-18 000 vx.

Gällivare ligger 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor drygt 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Här finns ett blomstrande näringsliv där särskilt gruvindustrin utmärker sig med en kraftig utveckling och expansion.

Gällivare kommun är inne i en fantastisk period med stor framtidstro och låg arbetslöshet. Samtidigt ska tre fjärdedelar av samhället Malmberget flytta till centralorten Gällivare under en 20-års period. Det är landets största samhällsomvandling i sitt slag.

250 000 kvadratmeter av bostadsområden, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 20 åren. Nu planeras det för ett nytt centrum, offentliga
byggnader som äldreboenden, sporthall, badhus, ishall och skolor, multiarena och ishall. Dessutom berörs ungefär 1900 bostäder, ett antal historiska byggnader, kontor, handels- och industrilokaler. 

Genom ett gediget förarbete med bland annat medborgardialoger och nära kontakt med det lokala näringslivet och andra intressenter har kommunen fastslagit en vision som man nu arbetar utifrån. Gällivare bygger nu en arktisk småstad i världsklass.


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.


Kontaktpersoner

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
Mikaela Åkerlund