2021-06-18 07:57Pressmeddelande

RE-do, Gällivare kraftsamlar för framtiden

Alexander Kult, ny särskild samordnare vid Gällivare kommunAlexander Kult, ny särskild samordnare vid Gällivare kommun

Gällivare kommun tillsätter nu en särskild samordnare för att kunna möta de möjligheter som gruvindustrins gröna omställning ger.

– Vi har starka krafter i kommunen och vi tar nu fram både tresiffriga tal arbeten och bostäder, säger Alexander Kult, ny särskild samordnare vid Gällivare kommun.

 

Gällivare kommun tillsammans med Gällivare Näringsliv AB startar under benämningen RE-do fyra projektgrupper för att intensifiera arbetet med; Hållbarhet, Etablering, Tillväxt och Attraktion.

Investerare söker sig till Gällivare. För att ta var på möjligheterna kraftsamlar vi för Gällivares utveckling. säger Birgitta Larsson (S) kommunstyrelsens ordförande

 

Gruvindustrin har sedan tidigare flaggat för tusentals arbeten per år i Malmfälten med start redan om ett par år. Uppskattningsvis kommer 2 500 nya permanenta jobb finnas år 2030. Intresset från investerare som vill nyttja spillvärmen från industrisatsningarna för bland annat livsmedelsproduktion är stort, mångfalden av branscher i Gällivare kommer att öka. 

- Vi måste arbeta på bred front med att lösa utmaningen med kompetensförsörjningen. Gällivare har nästan lägst arbetslöshet i hela Sverige och nu skapas allt fler arbetstillfällen. Här krävs att vi krokar arm för att lyckas, säger Roger Hansson, VD Gällivare Näringsliv AB. 

 

Projektgruppen för hållbarhet kommer bland annat arbeta med möjligheterna för att inom åtta år ha vätgasdriven kollektivtrafik samt utveckla test- och demonstrationsmiljöer för vätgas- och eldrivna fordon i ett arktiskt klimat.

 Ett av fokusområdena för projektgruppen för etablering är att inom en femårsperiod bygga 1200 bostäder, varav flertalet entreprenörsboenden.

Vi är halvvägs in i samhällsomvandlingen där vi byggt nya förskolor, skolor och även  flera idrottsarenor. Vi stärker nu samverkan och samarbetet för att skapa ett mer attraktivt Gällivare. Vi står redo, säger Jeanette Wäppling (V) kommunalråd. 

 

Under projektgruppen Tillväxt fokuseras på att rekrytera rätt kompetens och även möjliggöra högre utbildning till kommunen. En inflyttningsservice ska göra det enklare för den blivande Gällivarebon. Gällivare kommun ska växa fort,  15 procents ökning i antal invånare under de kommande fem åren är målsättningen.

En absolut nyckelaktivitet är att stimulera bostadsbyggandet på alla nivåer. Vi måste våga tänka nytt, säger Henrik Ölvebo (MP) kommunalråd vid Gällivare kommun.

 

Under projektgruppen Attraktivitet har man nu påbörjat ett arbete med platsvarumärket.

 

 


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.