2014-04-14 14:44Pressmeddelande

Målande framtidsbilder

null

Som en del i arbetet med en utvecklingsplan för östra Malmberget har Gällivare kommun anordnat en teckningstävling bland eleverna på Malmstaskolan. Syftet är att ta tillvara kunskap, möjligheter och idéer hos barnen som bor i området.

Bidragen har bedömts utifrån nytänkande, om det förmedlar en positiv känsla och framtidstro, tydlighet och uttrycksfullhet samt kombinationen av människa och miljö. Bland många spännande förslag utsåg en jury Sabrina Martinsson i årskurs fyra till vinnare.

-  Jag tänkte att det skulle vara mycket färger. Fiket, badhus och affären ska vara både för barn och vuxna, säger Sabrina.

Juryns motivering:

Malmfiket leder in till östra Malmberget där det råder både öppenhet och en välkomnande anda. Förslaget skapar ett levande samhälle genom att utveckla befintliga värden, samtidigt som äldre ikoner bevaras och placerar Malmberget i ett långsiktigt och hållbart helhetsperspektiv. Det här är en plats där det finns visioner, med äventyrsbadet som skymtar i fjärran och med parken och naturen i centrum.

-  Jag tycker det är fantastiskt att man har tagit med barnens visioner i samhällsarbetet, säger Ingegerd Strandelin, rektor på Malmstaskolan.

Tillsammans med en referensgrupp av boende i östra Malmberget jobbar kommunen med att formulera en konkret plan över hur området ska utvecklas. Barnens idéer och bilder om framtidens östra Malmberget ingår som en viktig del i arbetet.

-  En förhoppning är att teckningstävlingen ska ge ringar på vattnet och skapa ett ännu större engagemang i östra Malmberget. Det har också varit ett stort intresse av de vuxna i området att delta i referensgruppen. Det har bidragit till att vi har fått ett gott underlag till utvecklingsplanen, säger Helena Werndin, koordinator, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Syftet med planen är att vara ett stöd i det fortsatta arbetet att utveckla området och skapa en
boende- och vistelsemiljö som är attraktiv med väl fungerande samhällsfunktioner. I juni 2014 ska den presenteras för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och därefter, så långt det är möjligt, förverkligas i samverkan med LKAB.

Övriga upplysningar:

Helena Werndin, koordinator, samhällsbyggnadsförvaltningen, Gällivare kommun.

Telefon 070-785 11 11 alt. 0970-18 000 vx.

helena.werndin@gallivare.seGällivare ligger 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor drygt 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Här finns ett blomstrande näringsliv där särskilt gruvindustrin utmärker sig med en kraftig utveckling och expansion.

Gällivare kommun är inne i en fantastisk period med stor framtidstro och låg arbetslöshet. Samtidigt ska tre fjärdedelar av samhället Malmberget flytta till centralorten Gällivare under en 20-års period. Det är landets största samhällsomvandling i sitt slag.

250 000 kvadratmeter av bostadsområden, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 20 åren. Nu planeras det för ett nytt centrum, offentliga
byggnader som äldreboenden, sporthall, badhus, ishall och skolor, multiarena och ishall. Dessutom berörs ungefär 1900 bostäder, ett antal historiska byggnader, kontor, handels- och industrilokaler. 

Genom ett gediget förarbete med bland annat medborgardialoger och nära kontakt med det lokala näringslivet och andra intressenter har kommunen fastslagit en vision som man nu arbetar utifrån. Gällivare bygger nu en arktisk småstad i världsklass.


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.


Kontaktpersoner

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
Mikaela Åkerlund