2019-09-27 10:29Pressmeddelande

​Kommunplan 2020-22

null

Kommunplanen är Gällivare kommuns främsta styrdokument och beslutas av kommunfullmäktige. Syftet med planen är att visa vad de politiska ambitionerna och fokusområden under de kommande åren. Ledorden för åren 2020-2022 är Attraktivitet – Effektivitet – Delaktighet – Samverkan. Planen bygger på visionen om att utvecklas till en arktisk småstad i världsklass där man vill nyttja samhällsomvandlingens positiva vindar och skapa ett attraktivt samhälle som utstrålar tillgänglighet, trygghet och värme.

- Vi har genom åren arbetat med olika former av styrdokument, styrkort, målstyrning med en hel del mål för att nu landa i denna väldigt bra och enkla kommunplan som bygger på hållbarhet som grund. Kommunplanen är en ledstjärna för hela kommunkoncernens utvecklingsarbete som ska leda oss vidare i arbetet att ge våra medborgare bra service utifrån deras behov med de resurser vi har till förfogande, säger Jeanette Wäppling, kommunalråd.

Gällivare ska vara ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet ska kopplas till Agenda 2030-målen och genomsyrar utvecklingsarbetet och tydliggörs i de satsningar som görs i samhället.

- Att gå över till en styrning där verksamheten är mer delaktig kommer att ge resultat. Alla medarbetare ska känna att de kan påverka och vara med och bidra till kommunens utveckling. Med Agenda 2030 som grund har Gällivare en modern och framtidsinriktad kommunplan, säger Henrik Ölvebo, kommunalråd.

- Vår nya plan är ett modernt dokument som ligger i tiden. Den bygger på att all utveckling i kommunen skall bygga på vår gemensamma vision: ”Gällivare-en arktisk småstad i världsklass”, vilket kommer att kräva medvetna satsningar för att behålla befolkningen men också öka kommunens attraktivitet så att fler väljer att flytta till Gällivare. Att vi dessutom kopplat in våra fyra fokusområden mot de globala målen Agenda 2030 i vår kommunplan känns extra bra, säger Birgitta Larsson, kommunalråd.

Foto: Michael Renström

En arktisk småstad i världsklass

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser.

Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren. 


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.


Kontaktpersoner

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
Mikaela Åkerlund