2019-01-25 10:52Pressmeddelande

Gällivare skapar inspirerande mötesplats för att synliggöra samhällsomvandlingen

null

Det nya informationscentret Re-form i Gällivare ger besökaren möjlighet att överblicka samhällets förändringar. Genom bland annat film och en interaktiv sagovägg tas besökare med på resan från förtid och nutid till framtida scenarion. Re-form ska möta såväl medborgarna som besökare och potentiella investerare eller etablerare på orten.

Gällivare kommun i norra Sverige har genomgått stora förändringar sedan järnvägen invigdes i slutet av 1880-talet och transporten av järnmalmen löstes. Orten Malmberget växte fram direkt ovanför malmkroppen, och räknades i början av 1900-talet som Sveriges Klondike. I takt med att nya malmfyndigheter påträffats och brytningen expanderat har människor och hus fått flytta. Efter en omfattande medborgardialog 2010 befästes den nuvarande planen där större delen av Malmberget avvecklas och Gällivare expanderar för att skapa såväl bostäder och affärslokaler som samhällsservice för att ersätta det som påverkas av gruvdriften. Den historiska samhällsomvandlingen som förenar de två samhällena skapar också möjligheter som annars är nästintill otänkbara i en inlandskommun i norra Sverige med nybyggda skollokaler, idrotts- och kulturanläggningar och en genomtänkt utveckling av nya bostadsområden.

Det nya Gällivare som växer fram skapar också omfattande affärsmöjligheter kopplat till samhällsomvandlingen då tusentals nya bostäder ska byggas på kort tid. Beräkningen är också att samhällsomvandlingen ska bidra till befolkningstillväxt och möjligheter för nyetableringar. Gällivare kommun genomför också en historisk satsning på IT-infrastruktur där 95 % av invånarna ska få tillgång till fiber till 2021, en total investering på 200 miljoner kronor.

Betydelsefull mötesplats

Utmaningarna är många i samband med ett så omfattande projekt, och då i stort sett alla invånare påverkas på ett eller annat sätt slår idag Gällivares kommun upp dörrarna till ett nytt informationscentrum, Re-form, med fokus på samhällsomvandlingen. Mötesplatsen har projekterats under ett års tid i samarbete med Meramedia.

– Vi vill att informationen ska vara lättillgänglig för såväl medborgare som besökare, här i centrala Gällivare är det lätt att kika in och ta del av utställningen och träffa andra för att diskutera det som händer, säger Jeanette Wäppling, kommunalråd.

I lokalen finns interaktiv information om allt som rör stadens och kommunens utveckling, dokumentation av platsens historia och ytor där också barn och skolelever kan ta till sig informationen och diskutera förändringarna.

Den unika förändring som samhällsomvandlingen innebär åskådliggörs för flera sinnen. I en sex meter lång tidstunnel berättas Gällivares historia från järnåldern till 2032. Mitt i lokalen finns en stor skärm där guldkorn från Gällivare bildarkiv samsas med översikt av projekt kopplade till samhällsomvandlingen. Det går också att ta del av medborgarnas egna tankar och funderingar kring samhällsomvandlingen genom en filminstallation. I rummet finns även en avskärmad konferensdel för möten och presentationer exempelvis med potentiella investerare.

- Jag tror det kan vara svårt för många att förstå hur omfattande samhällsomvandlingen är. Med Re-form ger vi en överblick till besökaren, säger kommunalrådet Birgitta Larsson.

- Vår förhoppning är att det ses som en betydelsefull mötesplats som också kommer kunna förändras med tiden och samhället. Det känns jättekul att äntligen kunna hälsa välkommen in till detta levande och inkluderande rum, avslutar Henrik Ölvebo, kommunalråd.

För mer information:

Utvecklingsenheten/Informationsenheten

Gällivare kommun

Tel: +46 (0)970 818 000 

En arktisk småstad i världsklass

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser.

Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren. 


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.


Kontaktpersoner

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
Mikaela Åkerlund