2023-01-18 12:32Pressmeddelande

Gällivare kraftsamlar för ökat byggande

Gällivare med vy mot lågfjället Dundret.Gällivare med vy mot lågfjället Dundret.

Gällivare kommun bildar nu ett nytt forum för samtal om byggandet av Gällivare tillsammans med Gällivare Näringsliv AB. Här ska privata initiativ för att bygga ut Gällivare tas tillvara på ett effektivt sätt. Redan i början av februari kan intressenter boka in sig på det första mötet för ”Byggdialog Gällivare”.

Gällivare står idag inför en expansiv utvecklingsfas kopplat mot industrins omställning mot en mer hållbar, fossilfri riktning och framtid. Detta kommer bland annat innebära att fler attraktiva bostads- och verksamhetsområden kommer behöva byggas ut skyndsamt i kölvattnet av satsningarna på industrins expansion. Kommunen kommer inte att äga möjlighet att lösa denna utmaning själva utan är beroende av privata initiativ för att gemensamt bygga ut våran kommun, både i staden och på landsbygden.

- Genom den här satsningen vill vi ta om hand privata initiativ på ett effektivt sätt. Det här blir vägen in till kommunen om man har en idé om byggande som man vill genomföra. Forumet ska svara på om initiativet är möjligt att genomföra för att komma snabbare framåt i utvecklingsfrågor, säger Johan Eriksson-Buhr, stadsarkitekt och byggchef vid Gällivare kommun.

Dialogforumets syfte är att på ett tydligt och skyndsamt sätt hantera och bereda externa konkreta idéer och initiativ. Forumet ska svara på dessa och lotsa rätt genom myndighetens ansvarsområden rörande mark-, plan- och byggfrågor. Resultatet blir en snabbare väg framåt då forumet har mandat att besluta om inriktning på inkomna ärenden inför politisk behandling.

- Om förslaget som ställs i forumet stämmer överens med kommunens övergripande utvecklingsinriktning och bedöms vara lämpligt blir det ett politiskt ärende om att genomföra markanvisning eller detaljplan. Sökanden får under mötet också en kontaktperson på kommunen som blir huvudansvarig för samordningen av ärendet, fortsätter Johan.

Forumet kommer att behandla två huvudsakliga inriktningar:

  • idéforum och ingång till kommunen i exploaterings-, plan- och byggfrågor.
  • företagspresentation av nya aktörer.

Datum och tider för bokningsbara tillfällen finns på Gällivare kommuns hemsida, gallivare.se/byggdialog och bokas via johan.erikssonbuhr@gallivare.se.

För mer information kontakta:

Johan Eriksson-Buhr, stadsarkitekt/byggchef, Gällivare kommun.

Tfn. 0970-81 89 68

johan.erikssonbuhr@gallivare.seOm Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Närheten till naturen ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.