2020-04-08 18:25Pressmeddelande

​Förstärkta åtgärder mot smittspridning vid omsorgsboenden

Gällivare Kommun vidtar förstärkta åtgärder för att bromsa smittspridningen av covid-19 på vård- och omsorgsboenden.

Personal som arbetar med misstänkt smittade isoleras från övriga brukare och ökad närvaro av medicinsk personal införs för att stötta och handleda omsorgspersonalen i arbetet.

- Gamla och sjuka är de värst utsatta av covid-19 och vi ser samma oroande mönster här som på övriga håll i landet och världen och arbetar intensivt med att begränsa smittspridningen, säger Annette Viksten Åhl, socialchef.

Under den senaste veckan har tre brukare från samma boende avlidit i misstänkt, eller konstaterad coivd-19 smitta. Det har i samtliga fall rört sig om äldre, multisjuka personer. En av de avlidna vårdades på sjukhus och var bekräftat smittad, de andra två vårdades i sitt boende.

- Det är en oroande utveckling som omedelbart ger anledning till att ytterligare förstärka åtgärderna för att förhindra ytterligare smittspridning och skydda våra äldre och sjuka så mycket vi kan, säger Annette Wiksten Åhl.

Med omedelbar verkan har en rad åtgärder satts in i vård- och omsorgsverksamheten:

  • Personal som arbetar med misstänkt smittade arbetar inte med friska brukare.
  • Alla inflyttningar av nya brukare har stoppats till samtliga vård- och omsorgsenheter.
  • Förstärkning av medicinsk personal som finns på plats för att stödja och handleda omvårdnadspersonalen.
  • Arbetsrutiner ses över, personalen får uppdaterad utbildning i hygienrutiner och användningen av skyddsutrustning.

- Vi följer utvecklingen noga hela tiden och kommer att sätta in ytterligare åtgärder om smittspridningen skulle tendera att öka, säger Annette Viksten Åhl.

Totalt finns 22 misstänkt smittade vid kommunens vård- och omsorgsboenden, en nivå som varit i princip konstant sedan slutet av förra veckan.

För mer information:

Annette Viksten Åhl, socialchef

0970-81 85 15

Stefan Nieminen, kommunikationsansvarig

070-389 53 17

En arktisk småstad i världsklass

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser.

Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren. 


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.


Kontaktpersoner

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
Mikaela Åkerlund