2016-10-28 11:08Pressmeddelande

Avtal klart om verksamhetslokaler i Malmberget

null

Gällivare kommun och LKAB har enats om ett förslag till ersättning för de kommunala verksamhetslokaler som måste avvecklas i Malmberget på grund av gruvbrytningen. LKAB ersätter kommunen ekonomiskt till en summa av totalt 2,1 miljarder kronor.

Avtalet säkrar fortsatt gruvdrift, tryggar framtidens jobb och lägger grunden för ett Gällivare som är smartare, modernare, effektivare och mer hållbart.

– Kommunen blir ersatt för de verksamhetslokaler som LKAB påverkar i Malmberget. Nu kan vi bygga ett modernare, mer intressant och attraktivt samhälle som kommer alla Gällivarebor till gagn. Det är medborgarna som är de stora vinnarna i detta, säger kommunstyrelsens ordförande Jeanette Wäppling.

– Det känns väldigt bra att vara överens. Den här överenskommelsen ger oss trygghet att genomföra samhällsomvandlingen och fortsätta bryta och förädla järnmalmen som är grunden för orterna i Malmfälten, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingarna på LKAB.

Avtalet gäller lokaler som kommunen både äger och hyr. I samarbetsavtalet från 2012 åtog sig LKAB att uppföra ersättningsbyggnader och överlämna dem till kommunen, men nu har vi i stället enats om en ekonomisk ersättning.

– Den här lösningen förenklar processen att uppföra nya lokaler. Kommunen står närmare brukarna och får större frihet att utforma lokalerna utifrån deras behov, säger kommunstyrelsen andre vice ordförande Henrik Ölvebo.

Den totala ersättningssumman är 2,1 miljarder kronor för de verksamhetslokaler som berörs. Därutöver har en opartisk medlare fått i uppdrag att ge förslag på tolkning av samarbetsavtalet för de merkostnader som uppstår i samband med avvecklingen samt ersättning för ishallen.

– Vi har låtit oberoende fastighetsvärderare bedöma värdet på lokalerna, vilket har legat till grund för ersättningen. I och med att kommunen tar byggansvaret minskar LKAB:s framtida kostnader för projektledning och ersättningen har därför kunnat justeras upp, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingarna på LKAB.

Det har varit många år av visionsarbete, utredningar, planering och diskussioner. Nu är det dags att sätta spaden i backen på allvar.

– Byggkranarna kommer att finnas i vår närvaro under en lång tid, flera bostadsprojekt är redan igång. Nu tar vi nästa steg och fortsätter med nya offentliga verksamhetslokaler, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Lars Alriksson.

Avtalet har godkänts av LKAB:s styrelse och kommunstyrelsen i Gällivare har beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet. En förutsättning för att avtalet träder i kraft är att det godkänns av Gällivare kommunfullmäktige. Nästa sammanträde är den 7 november.

Lokaler som kommunen äger:

  • Gunillaskolan
  • Badhus och Sporthall
  • Välkommaskolan
  • Lövberga
  • Alpens dagcenter
  • Bäckskolan
Lokaler som kommunen hyr:
  • Gunillahem
  • Nordan
  • Solkatten

Opartisk medlare är Sten Heckscher, bland annat tidigare ordförande i Högsta förvaltningsrätten.


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.


Kontaktpersoner

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
Mikaela Åkerlund