2016-04-20 11:54Nyheter

​Ny miljardinvestering i Aitik

null

Boliden har beslutat att investera ytterligare 1 miljard i Aitikgruvan utanför Gällivare. Detta för att säkra en planerad produktionsökning från 36 miljoner ton till 45 miljoner ton fram till 2020. I investeringen ingår främst ytterligare en krossanläggning. Dessutom investeras i en förbättrad vattenhantering samt ny dragning av kraftmatning till industriområdet.

- Vi behöver höja tillförlitligheten på krossidan och minska produktions­störningarna om vi ska lyckas nå en årlig produktion på 45 miljoner ton. Men vi behöver även trimma och justera hela vår produktionsprocess, berättar Björn Koorem, platschef i Aitik.

Nyligen har mark- och miljööverdomstolens dom, som ger Boliden tillstånd att bryta 45 miljoner ton årligen, vunnit laga kraft. I domen krävde domstolen bara mindre ändringar i tillståndet för att utreda energieffektivisering och utsläpp till vatten.

Därför blir ett av de största arbeten som man i Aitik nu har framför sig att höja dammarna. Större sandmagasin och större klarningsmagasin för att klara produktionsökningen. Målet är att i förlängningen minska vattenutsläpp med mer än hälften.

Samtidigt pågår ett intensivt arbete med att optimera och förbättra produktionsflödet samt att minska antalet underhållsstopp.

Förfrågningsunderlag har och kommer inom kort att skickas ut till olika leverantörer. Redan nu förbereds och schaktas det på ett område för den nya krossanläggningen. Målet är att det nu beslutade investeringsprogrammet ska vara genomfört och att krossen är på plats inom två år.

Trots lågkonjunktur och låga malmpriser ser platschefen ljust på framtiden.

- Det handlar om att vi har en effektiv och stabil produktion. 45 miljoner ton ser jag som en utmaning. Men vi ska klara av det, det är jag helt övertygad om, avslutar Björn Koorem.

För ytterligare information: Björn Koorem, Platschef Aitik 0970-72 90 22 eller Catrine Johansson Lantto, kommunikatör, 0970-72 93 15.

Text och foto: ReProCo/Kurt Kalla

Nyheterna ges ut av:

Gällivare kommun Avki logo Gellivare Lapland


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.


Kontaktpersoner

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
Mikaela Åkerlund