2016-06-22 12:51Nyheter

​Ny förskola på Mellanområdet

null

I Gällivare kommun finns stor efterfrågan på förskoleplatser och önskemål om omplaceringar till Mellanområdet. Med anledning av det, samt att andra förskolor kommer att avvecklas i och med samhällsomvandlingen, har kommunstyrelsen beslutat att bygga en ny förskola i närheten av Tallbackaskolan.

Projektet omfattar nybyggnation av en förskola med fem avdelningar för cirka 90 barn med tillhörande utemiljö. Trafik- och parkeringssituationen ses samtidigt över i området. Den nya förskolan planeras initialt med fem avdelningar, två för småbarnsgrupper och tre för de äldre barngrupperna.

- Vi har precis avslutat programarbetet där den grundläggande utformningen tagits fram. Nu går vi in i systemskedet där vi fortsätter med utformning och ser över hur konstruktion och installationer ska utvecklas. Samtidigt kommer fler sakkunniga kopplas in och olika systemval preciseras ytterligare, förklarar Anders Ömalm, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Pedagogerna som medverkar i projektet har tillsammans med barnen på respektive förskola jobbat med att gestalta vad den nya förskolan ska innehålla.

- Det är inspirerande att få vara med i processen att skapa en ny förskola. Referensgruppen och jag har gått igenom inom- och utomhusmiljön, så att den på bästa sätt bidrar till att utveckla barnens olika förmågor och stödjer pedagogernas arbete, utifrån vad läroplanen säger. Barnen kommer att få utmaningar utifrån ålder och mognad, säger Karin Eriksson, förskolechef.

- Vi har fått mycket kreativa svar från barnen och tagit med oss det i programarbetet, säger Anders.

Byggstart planeras till våren 2017, förutsatt att arbetet fortlöper utan större avvikelser och att nödvändiga godkännanden ges. Om överenskommelse träffas med LKAB att de ska bygga kommer även de med i processen. Inflyttningen planeras till sommaren därefter.


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.


Kontaktpersoner

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
Mikaela Åkerlund