2014-05-21 14:53Nyheter

BoKlok vill bygga i Gällivare

null

Företagen Skanska och IKEA planerar för nya lägenheter i centrala Gällivare. I ett attraktivt läge mellan kommunhuset och Grand Hotel vill man bygga cirka 30 bostadsrätter i två- och fyrvåningshus, med planerad inflyttning 2016-17.

BoKlok är ett boendekoncept som startade i mitten av 90-talet av IKEA och Skanska. Konceptet handlar om att skapa ett bra, yteffektivt och funktionellt boende till en låg kostnad, bland annat genom att bygga stora delar av husen i fabrik och montera på plats. I varje byggprojekt är utemiljön högt prioriterad, där stor vikt läggs på samvaro och gemenskap. Genom åren har bostäder uppförts över hela landet och nu har turen kommit till Gällivare.

-  Det är ett koncept med prisvärt boende och välutnyttjade kvadratmetrar, säger Bengt Fardelius, affärschef för BoKlok.

Inriktningen för Gällivare kommun är ett förtätat centrum med utökad bebyggelse av bostäder och kommunala verksamhetslokaler på tillgänglig tomtmark. Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget att arbeta fram förslag på hur detta kan ske. Liksom hur framtida trafikflöden och parkeringsytor ska gestalta sig i centrala Gällivare. En särskild utredning pågår för den aktuella platsen som BoKlok vill bygga på, som idag utgör personalparkering för kommunanställda.

-  Från kommunens sida tycker vi det är en jättebra idé att bygga attraktiva bostäder i centrala Gällivare. Vi omvandlar de kommunanställdas cirka 120 parkeringsplatser till ett bostadsområde. Inledningsvis räknar vi med att det blir en del tillfälliga åtgärder, men när centrums nya utformning är beslutad ordnas en permanent parkeringslösning, säger Ulf Hedman, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Arbetet med att upprätta en detaljplan för området har påbörjats och när den vunnit laga kraft startar försäljningen. Lägenheterna fördelas efter en turordningslista som BoKlok skapar efter inkomna intresseanmälningar. Om allt flyter på enligt plan beräknas det nya bostadsområdet vara klart för inflyttning under 2016-17.

Bilder och skisser: BoKlok


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.


Kontaktpersoner

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
Mikaela Åkerlund