Det prestationslösa pensionssystemet – en rapport om pensionsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda

FTFs rapport ”Det prestationslösa pensionssystemet – en rapport om pensionsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda”, visar att prestationens betydelse har minskat i det allmänna pensionssystemet.