2021-03-01 12:30Pressemeddelelse

Salget af Fristads, Kansas og Leijona til Hultafors Group er godkendt

For english version read below.

De skandinaviske brands indenfor arbejdstøj, Fristads, Kansas og Leijona, er nu en del af Hultafors Group. Det er en realitet, efter at konkurrencemyndighederne har godkendt handlen, som træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

”Fristads, Kansas og Leijona er i en god udvikling, og der er i den seneste tid blevet foretaget betydelige investeringer på nøglepositioner. Opkøbet fra Hultafors Group er en gylden mulighed for vores brands til at fortsætte deres udvikling sammen med en stærk og investeringsorienteret ejer, der også har stor viden om branchen,” siger Anders Hülse, adm. direktør for den selvstændige enhed inden for Hultafors Group, Business Unit Workwear, hvor Fristads, Kansas og Leijona organisatorisk bliver placeret.

Her vil de tre stærke brands fortsætte deres udvikling med egen salgsstyrke og med innovation og bæredygtighed som ledestjerner.

”Vi er glade for at kunne byde Fristads, Kansas og Leijona velkommen til Hultafors Group. Samlet set tilbyder vi nu den stærkeste portefølje af brands inden for arbejdstøj, firmatøj og profiltøj i Europa og Nordamerika, og vi har adgang til branchens førende ekspertise. Med den vil vi fortsat præge udviklingen af arbejdstøjsbranchen med fokus på kundeværdi, produktinnovation og bæredygtighed,” siger Camilla Monefeldt Kirstein, Executive Vice President Business Unit Workwear hos Hultafors Group - en koncern, der ejes af det børsnoterede svenske investeringsselskab Latour.

Hultafors Group præsenterede planerne om at købe Fristads, Kansas og Leijona fra Fristads Kansas Group i december sidste år. Med konkurrencemyndighedernes endelige godkendelse vil Fristads Kansas Group blive reorganiseret og ændre navn til The Cotton Group. Samtidig indledes en udfasning af det hidtidige hovedkvarter i Borås i Sverige.

”Det her er et nyt, spændende kapitel for Fristads, Kansas og Leijona, og vi er stolte over nu at være en del af Hultafors Groups imponerende portefølje. At tilslutte sig en så stor og forskelligartet organisation giver os et stabilt fundament, hvorfra vi kan fokusere på fremtidig vækst og fremme vores mission om at lede branchen med fokus på bæredygtighed,” siger Anders Hülse.

 

For yderlige informationer, kontakt:
Anders Hülse, CEO, Fristads, Kansas og Leijona, tlf.: +46 768 35 15 55English version:

Fristads, Kansas and Leijona join Hultafors Group as acquisition is completed

Scandinavian workwear brands Fristads, Kansas and Leijona are now a part of Hultafors Group. The acquisition from Fristads Kansas Group has been approved by the competition authorities and is effective immediately.

Fristads, Kansas and Leijona are on a positive trajectory and have made significant investments in key operations recently. The acquisition by Hultafors Group is a golden opportunity for our brands to continue on this path, together with a strong, profitable and investment-minded owner that is also very knowledgeable about the industry,” says Anders Hülse, CEO of Fristads, Kansas and Leijona.

Organisationally, Fristads, Kansas and Leijona will operate as a separate stand-alone unit within Hultafors Group, Business Unit Workwear, under the leadership of Anders Hülse. They will continue to develop their brands with their own sales force and innovation and sustainability as guiding stars.

 “We are very pleased to welcome Fristads, Kansas and Leijona to Hultafors Group. The combined companies now represent the strongest Personal Protection Equipment offering in Europe and North America. Together, we have access to leading workwear industry expertise and will continue to drive the development of our industry with a focus on customer value, product innovation and sustainability”, says Camilla Monefeldt Kirstein, EVP Business Unit Workwear at Hultafors Group.

Hultafors Group first announced its plans to purchase Fristads, Kansas and Leijona from Fristads Kansas Group last December. Following the closing of the deal, Fristads Kansas Group will be reorganised and change names to The Cotton Group. It is also phasing out its headquarters in Borås.

“This is a new, exciting chapter for Fristads, Kansas and Leijona and we are proud to be a part of Hultafors Group’s impressive portfolio. Joining such a large and diverse organisation gives us a stable foundation from which to drive future growth and further our mission to lead the industry in sustainability,” says Anders Hülse, CEO of Fristads, Kansas and Leijona.

 

For further information or questions, please contact:

Anders Hülse
CEO, Fristads, Kansas and Leijona.
+46 768 35 15 55


Om Kort om Fristads Kansas

Om Fristads, Kansas og Leijona Fristads, Kansas og Leijona er blandt de førende mærker inden for arbejdstøj til byggeri og konstruktion, industri og service på deres respektive markeder i Sverige, Danmark og Finland. Derudover eksporteres de tre brands til Europa. Fristads, Kansas og Leijona har over 600 ansatte og en samlet årlig omsætning på ca. 1,2 mia. svenske kroner. Arbejdstøjet fra de tre brands er af høj kvalitet og er udviklet i tæt samarbejde med slutbrugerne og altid med fokus på innovation og bæredygtighed. Om Hultafors Group Hultafors Group er en af Europas største virksomheder indenfor arbejdstøj, fodtøj, hovedbeskyttelse, håndværktøj, værktøjsbælter og stiger til professionelle. Produkterne er udviklet, produceret og markedsført som deres egne mærker og er tilgængelige hos førende distributører på omkring 40 markeder med vægt på Europa og Nordamerika. Hultafors Group har mere end 1.000 medarbejdere, og omsætningen i 2020 udgjorde 3,6 mia. svenske kroner. About Fristads, Kansas and Leijona Fristads, Kansas and Leijona are among the leading brands in workwear for building & construction, industry and service in their respective home markets Sweden, Denmark and Finland. In addition, we have extensive export sales in Europe and own production in Eastern Europe. We have over 600 employees and combined annual sales amount to approx. SEK 1.2 billion. The high-quality workwear from Fristads, Kansas and Leijona is developed in close collaboration with the end users, always with innovation and sustainability in mind. About Hultafors Group Hultafors Group is one of Europe’s largest companies to supply workwear, footwear, head protection, hand tools, tool carriers and ladders for professional users. The products are developed, manufactured and marketed as their own brands, which are available through leading distributors in about 40 markets, with emphasis on Europe and North America. Hultafors Group has more than 1,000 employees and net sales in 2020 amounted to SEK 3.6 billion.