2018-10-15 07:00Pressmeddelande

Säkrare och bekvämare installationer med Freshs böjbara imkanal

Trångt och krångligt. Att installera en imkanal är en uppgift som få hantverkare ser fram emot. Den traditionella metoden att på egen hand mäta ut de olika rördelarna och täta med nät och isolering är ofta tidsödande och leder inte sällan till materialspill. Freshs nya, böjbara kanalslang, Fresh EasyIM, är en isolerad helhetslösning som eliminerar flera av de här problemen. Både typgodkänd och brandklassad sörjer den för en säkrare, bekvämare och effektivare installation.

Fresh EasyIM är en unik produkt, speciellt framtagen för den svenska villamarknaden. Kanalslangen går att dra hela vägen från köksfläkten till taket. Tack vare dess böjlighet blir det enkelt att parera till exempel takstolar och andra hinder. Det gör installationen betydligt snabbare och säkrare jämfört med traditionella metoder, säger Per-Ola Hård, produktansvarig på Fresh.

 

God respons från marknaden

Fresh EasyIM finns i de två vanligaste dimensionerna, 125 och 160 millimeter. Längden på fyra meter går att förkorta, eller förlänga genom skarvning. Med 30 millimeter brandisolering klarar den alla krav som ställs på en imkanal.

Fresh EasyIM lanserades under hösten 2017 och vi har redan fått god respons från flera aktörer. Det här är en problemlösare för många. Nu arbetar vi med att få ut den brett i den svenska byggvaruhandeln, säger PerOla Hård.


Om Fresh AB

Fresh AB är en av Skandinaviens ledande leverantörer av ventilationsprodukter. Vi har sedan 70-talet levererat högkvalitativa lösningar och system för en bättre innemiljö till kunder över hela världen. Våra lösningar är konstruerade och tillverkade med optimal kvalitet för en hög driftssäkerhet och lång livslängd. Med en egen konstruktionsavdelning och tillverkning erbjuder vi korta ledtider och en hög flexibilitet. Företaget grundades 1969 i Gemla utanför Växjö i Småland, där det fortfarande är verksamt.

Kontaktpersoner

Monica Törnqvist
Produkt- och Marknadschef
Monica Törnqvist