2020-12-14 12:51Pressmeddelande

Må bra hemma med Fresh

En Mamma och dotter busar i en soffa i ett vardagsrum.Fresh har allt du behöver för ett bättre inomhusklimat för dig, ditt hus och din familj.

För att du, din familj och ditt hus ska må bra behövs frisk luft. Rapporter och undersökningar visar tydligt att bra ventilation hemma gör oss friskare och att vi mår bättre. Se över din ventilation redan idag! Fresh hjälper dig att hitta rätt lösning för just ditt hem.

God ventilation är en förutsättning för ett bra inomhusklimat. Vi tillbringar ca 90 procent av vår tid inomhus, luften vi andas är avgörande för vårt välbefinnande och hur vi presterar. Var rädd om dig och luften du andas!

Vanliga ventilationsproblem i bostaden
All luft innehåller fukt. Dock olika mycket fukt beroende på årstid, väder och var i landet du bor. Men den mesta fukten i inomhusklimatet alstrar du faktiskt själv. Vanliga källor som ökar luftfuktigheten inomhus är bland annat vår utandningsluft, fukt från disk, tvätt och dusch samt avdunstning från växter.

Om inte den fuktiga luften ventileras bort kan det skapa fuktproblem genom till exempel kondensbildning. Fukten ökar även risken för mögel och kvalster.

Dålig ventilation ger ofta upphov till problem både för människor och hus. Med en bra luftomsättning och behaglig temperatur inomhus kan du minska risken för hälsoproblem.

Så förbättrar du ditt inomhusklimat
Visste du att grundregeln för god ventilation är att luften i din bostad ska bytas ut varannan timme? Lösningen för att få en god ventilation i din bostad kallar vi på Fresh luft in, luft ut och luft mellan rum.

Luft in - Det är vanligt att uppleva luften i bostaden som dålig. Problemet är oftast att det inte kommer in tillräckligt med frisk luft. Fresh har ett stort utbud av friskluftsventiler som är konstruerade för att ta in rätt mängd filtrerad luft utan att ge obehagligt drag.

Luft ut - Frånluftsfläktar kan vara en fläkt på vinden, i spiskåpan, på taket kopplat till ett kanalsystem eller en badrumsfläkt i ett våtutrymme. Alla dessa frånluftslösningar hjälper till att ta ut den förbrukade luften ur bostaden. I våtrum gäller det att ha så bra cirkulation som möjligt, en badrumsfläkt transporterar snabbt och effektivt ut fuktig luft.

Luft mellan rum – Lika viktig som luft in och luft ut är den så kallade överluften. Det är den luft som rör sig mellan rummen i bostaden. Den kan röra sig via en öppen dörr, galler eller en springa nere vid dörrtröskeln. Om inte luften kan röra sig mellan rummen fungerar inte ventilationen och kan orsaka dålig luft i enskilda rum.

En planlösning över en bostad. Pilar visar hur luft in, luft ut och luft mellan rum ger en bra ventilation.

Grundregeln för god ventilation är att luften i din bostad ska bytas ut varannan timme.

Fresh har allt du behöver för ett bättre inomhusklimat för dig, ditt hus och din familj. Läs gärna vår ventilations guide och se våra smarta produkter på fresh.se


Om Fresh AB

Fresh AB är en av Skandinaviens ledande leverantörer av ventilationsprodukter. Vi har sedan 70-talet levererat högkvalitativa lösningar och system för en bättre innemiljö till kunder över hela världen. Våra lösningar är konstruerade och tillverkade med optimal kvalitet för en hög driftssäkerhet och lång livslängd. Med en egen konstruktionsavdelning och tillverkning erbjuder vi korta ledtider och en hög flexibilitet. Företaget grundades 1969 i Gemla utanför Växjö i Småland, där det fortfarande är verksamt. För mer information besök gärna vår hemsida https://fresh.se.

Kontaktpersoner

Monica Törnqvist
Produkt- och Marknadschef
Monica Törnqvist